System MES – różnice między WMS i ERP

System MES umożliwia zarządzanie produkcją. Obecnie efektywne zarządzanie działalnością produkcyjną i dystrybucyjną wymaga ścisłej współpracy i koordynacji na każdej płaszczyźnie. Tylko w ten sposób można w krótkim czasie spełnić coraz bardziej spersonalizowane wymagania dotyczące produktów. Systemy MES stosowane są w przemyśle od wielu lat, jednak w ostatnim czasie stały się niezastąpione dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw.

Historia systemu MES sięga wczesnych lat 90. Brzmi znajomo? Początki systemów, jak Microsoft, oprogramowania i dynamiczny rozwój technologii. Zbiega się to z wyraźnym wzrostem konkurencji w sektorze wytwórczym. Pojawiało się dużo przedsiębiorstw o niższych zyskach, co z kolei wymusiło konieczność ponoszenia dużych, a także kosztownych zapasów. Jaką rolę w tym wszystkim pełniły systemy zarządzania produkcją? System MES czy WMS pomógł w obniżeniu kosztów dla mniejszych podmiotów. Dzięki takiej optymalizacji mniejsze firmy mogły w końcu zredukować wspomniane koszty i reinwestować je w dalszy rozwój. Obecnie wchodzimy w dobę Przemysłu 4.0, a rozwiązania w postaci MES czy WMS są mocno rozwinięte.

Zobacz artykuł: Jak zarządzać w dobie Indjustry 4.0

Co to jest MES?

W wolnym Polskim tłumaczeniu jest to System Realizacji Produkcji. System MES lub służy do organizowania, obsługi i monitorowania procesów w zakładzie produkcyjnym, zapewniające maksymalną wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Posiada możliwość  integracji z systemami ERP i WMS, systemy MES dostarczają bardzo przydatnych danych do kompleksowej analizy zarządzania procesem produkcyjnym przedsiębiorstwa. Czyli nie tylko do zarządzania firmą, ale także produkcją czy magazynem.

Cechy i funkcje oprogramowania MES

System MES rozwijany jest już od lat 60. Jego fundament został oparty o procedury MRP (Material Requirements Plannig).

Zobacz artykuł: System MRP w logistyce i produkcji

Początkowo systemy te były bardzo mało elastyczne, ale z czasem – dodając funkcje, które pozwoliły na przezwyciężenie pewnych początkowych ograniczeń – przekształciły się w systemy MRPII. W ostatnich latach trend rozwoju technologii znów mocno się rozpędził. Dlatego systemy MES są kolejnym etapem tej ewolucji i mogą zarządzać wieloma innymi procesami, w tym:

Ustala  kolejność procesów z uwzględnieniem priorytetu i właściwości poszczególnych partii produkcyjnych. System MES zarządza pracą produkcji  i nadzoruje jej procesy w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości.

Nadzoruje bieżąca zadania w ramach procesu produkcyjnego (tzw. WIP in work-in-process) w celu zapewnienia dotrzymania ustalonego harmonogramu produkcji i eliminacji wąskich gardeł.

Automatyczne gromadzenie danych i zarządzanie dokumentami. Systemy zbierają dane o procesach, materiałach i czynnościach wykonywanych przez ludzi lub maszyny.

Analizuj wydajność procesu, stale mierząc wydajność i porównując wyniki z danymi historycznymi. Obejmuje to również ocenę zasobów wydanych na każde zadanie, czasu cyklu, przestrzegania uzgodnionych terminów i kosztów.

Zadba o kontrolę jakości. Przypilnuje kontroli stanu wyrobów gotowych i półproduktów oraz przygotuję ocenę zgodności z założeniami, które przygotowało przedsiębiorstwo. Określa również poziom jakości realizowanych procesów i proponują działania korygujące w przypadku wykrycia błędów lub przestojów.

System MES zadba o prace konserwacyjne. Przechowują wszystkie informacje o pracy urządzeń produkcyjnych. Alarmuje o awariach i pomaga w diagnozowaniu przyczyny awarii. Komunikaty możesz otrzymywać drogą mailową, a nawet telefoniczną. Samodzielnie ustalasz priorytet oraz urządzenie, na które otrzymujesz powiadomienie. 

System MES: Różnice między ERP i WMS

Wiemy już, że właściciele firm produkcyjnych wykorzystują systemy MES do regulacji i optymalizacji pracy zakładów, ale warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różni się system MES z ERP i WMS, czyli kolejnymi dwoma najpopularniejszymi rozwiązaniami w produkcji i magazynie.

Omówiliśmy już znaczące różnice między ERP i MES. Zobacz artykuł MES czy ERP?

Różnica między MES a ERP

ERP jest głównym operatorem dla innych systemów, w tym systemów kontroli produkcji. Kontroluje wszystkie procesy zarządzania przedsiębiorstwem w wielu obszarach biznesowych, ale nie posiada funkcji ściśle związanych z zarządzaniem produkcją w zakładzie. Systemy MES i ERP współpracują ze sobą i wymieniają dane w sposób ciągły, ale MES przechowuje bardziej szczegółowe informacje o liniach produkcyjnych, zainstalowanych na nich maszynach, partiach produkcyjnych, identyfikowalności produktu, jakości procesu itp.

Różnice między MES a WMS

Dla przypomnienia. System WMS do oprogramowanie do zarządzania magazynem. MES i WMS współpracują ze sobą, aby zapewnić ciągłość i maksymalną wydajność przepływu materiałów pomiędzy magazynem a fabryką. System WMS zarządza BOM , czyli bazą danych wszystkich elementów związanych z produkcją. Tym samym w przypadku produkcji WMS na bieżąco kontroluje dostępne stany magazynowe oraz komunikuje się z systemem MES w zakresie zasilania linii produkcyjnej.

Na czym polega współpraca MES z systemem WMS?

Systemy MES pełnią rolę pośrednika pomiędzy ERP, a zakładami produkcyjnymi i działa w tym samym poziomie co WMS. Oczywiście wymaga to oprogramowania do zarządzania magazynem ze specjalnymi funkcjami dla logistyki produkcji.

Poznaj bliżej System WMS.

Przykładem takiego oprogramowania jest system OptiWMS z modułem zarządzania produkcją, który umożliwia:

Podział zapasów według stanu i śledzenia

System WMS  zawiera nie tylko zestawienie materiałowe, zestawienie wszystkich elementów i surowców dostarczonych do fabryki, ale także dokładnie śledzi przepływ zapasów, zarówno półfabrykatów, jak i wyrobów gotowych. Integracja WMS z systemami automatycznymi pozwala na lepszą kontrolę przepływu materiałów. Oprogramowanie sterujące systemem sztaplarki lub przenośnika na bieżąco przesyła informacje do WMS o lokalizacji każdego produktu.

Zarządzanie recepturami i zleceniami produkcyjnymi

Receptura określa ilości różnych surowców potrzebnych do wytworzenia danego produktu. System WMS dokonuje elastycznych i wydajnych modyfikacji i korekt receptur na podstawie informacji otrzymanych z MES, co pozwala na utrzymanie określonego rytmu produkcji.

Po otrzymaniu nowego zamówienia, które wymaga uruchomienia co najmniej jednej linii produkcyjnej, WMS wysyła zlecenie produkcyjne do oprogramowania MES. Dzięki ścisłej współpracy obu systemów magazyn może dostarczać do fabryki odpowiednie partie materiałów, jakie są potrzebne na różnych etapach produkcji wyrobów.

Powiadomienia o brakach w magazynie

System WMS uwzględnia określone punkty zamówienia dla poszczególnych pozycji, aby powiadomić Dział Zakupów, że wymagane są kombinacje z minimalnymi stanami magazynowymi. Tego typu postępowanie ma na celu zapobieganie brakom w magazynach, które mogłyby spowodować przestój linii produkcyjnej.

Wyroby gotowe przyjęte z fabryki do magazynu są następnie rejestrowane w systemie WMS, który przydziela im lokalizację lub wysyła bezpośrednio do konkretnego klienta.

Jak widzisz więc współpraca systemu MES i WMS pomaga Ci znacząco zoptymalizować pracę Twojej produkcji. Automatyzacja i korzyści wynikające ze współpracy tych produktów pomaga zaoszczędzić nie tylko czas, ale ułatwić wiele procesów.  Mało tego, otrzymujesz powiadomienia, raporty i komunikaty, dotyczące braków magazynowych, problemów na produkcji czy innych kwestii, które można dodatkowo wdrożyć.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i poznaj potencjał MES i WMS.