Produkcja w nowoczesnych zakładach przemysłowych jest skomplikowana i wymaga dokładnego zarządzania. W celu ułatwienia tego procesu i uzyskania bardziej efektywnych i elastycznych linii produkcyjnych, firmy stosują różne systemy informatyczne, takie jak systemy MES (Manufacturing Execution System).

Co to jest system MES?

MES jest to oprogramowanie komputerowe, które pomaga w zarządzaniu i monitorowaniu procesów produkcyjnych na linii produkcyjnej. System ten łączy informacje z różnych źródeł, takich jak maszyny, urządzenia i dane operacyjne, aby zapewnić szybki i dokładny obraz produkcji. MES jest zwykle zintegrowany z systemami planowania produkcji (APS) czy systemem do zarządzania magazynem WMS, co pozwala na pełne zarządzanie produkcją, jakością produktów i magazynem.

Jak działa system MES?

Działa poprzez automatyzację i integrację różnych procesów produkcyjnych. Po pierwsze, system gromadzi dane z maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, takie jak informacje o wydajności, stanie produkcji i dostępności zasobów. Następnie te dane są przetwarzane i wykorzystywane do monitorowania i kontrolowania produkcji w czasie rzeczywistym.

Umożliwia także planowanie i koordynację produkcji, tak aby linia produkcyjna działała w sposób optymalny i efektywny. System uwzględnia wszystkie czynniki, takie jak dostępność zasobów, wydajność maszyn i harmonogram produkcji, aby określić najlepszy sposób wykonania zadania.

OptiMES ustawiasz według własnych preferencji. Potrzebujesz naliczania godzin w metodzie akordowej? Potrzebujesz ustawić premie dla pracowników od efektywności? Również możesz to zrobić. Ty decydujesz jak to ma wyglądać.  Wszystko automatycznie, bezbłędnie i w odniesieniu do konkretnych osiągnięć pracowników.

Skrócenie czasu pracy
85%
Zwiększenie wydajności
79%
Poprawa kontroli pracy
100%

Zobacz: Jak działa system MES?

Ile kosztuje wdrożenie MES?

Koszt wdrożenia systemu MES zależy od wielu czynników, takich jak wielkość zakładu przemysłowego, stopień zaawansowania technologicznego, skala integracji z innymi systemami, a także poziom zaawansowania funkcjonalnego i dodatkowe wymagania dotyczące oprogramowania.

W niektórych przypadkach koszt wdrożenia MES może wynieść kilkaset tysięcy dolarów, podczas gdy w innych może przekroczyć milion dolarów. Dlatego też, aby uzyskać dokładną wycenę, ważne jest, aby skonsultować się z dostawcą oprogramowania i przeprowadzić dokładne analizy potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

Warto jednak pamiętać, że wdrożenie MES może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak poprawa wydajności i jakości produktów, a także oszczędność czasu i pieniędzy w dłuższej perspektywie. Dlatego też inwestycja może okazać się bardzo opłacalna w dłuższej perspektywie.

Korzyści z wdrożenia MES

  1. Wdrożenie MES może przynieść wiele korzyści dla zakładów przemysłowych, w tym:
  2. Poprawa wydajności: dzięki automatyzacji i integracji procesów, MES pomaga w optymalizacji linii produkcyjnej i zwiększeniu wydajności.
  3. Zwiększona jakość produktów: umożliwia śledzenie i kontrolowanie jakości produktów na każdym etapie produkcji, co pozwala na wczesne wykrycie i rozwiązanie problemów z jakością.
  4. Lepsze zarządzanie zasobami: dzięki dostępności aktualnych danych na temat stanu produkcji, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami, takimi jak surowce i maszyny.
  5. Usprawnienie komunikacji: umożliwia wymianę informacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami, co pozwala na bardziej skuteczną komunikację i koordynację.
  6. Oszczędność czasu i kosztów: dzięki automatyzacji procesów i lepszemu zarządzaniu produkcją, pozwala na oszczędność czasu i kosztów w dłuższej perspektywie.

Jest skutecznym narzędziem do zarządzania i monitorowania procesów produkcyjnych w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Poprzez integrację i automatyzację różnych procesów, MES pomaga zwiększyć wydajność, jakość i efektywność produkcji, a także oszczędzać czas i pieniądze. Wdrożenie tego systemu może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa i pozwolić mu na uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Przetestuj MES Bezpłatnie

Przetestuj wersję demo 14 dni zupełnie bezpłatnie. Sprawdź, czy nasze rozwiązanie spełni Twoje oczekiwania.