W jaki sposób raportować dane z hali produkcyjnej?

Z pojęciem produkcji wiąże się wiele dodatkowych procesów, które wpływają bezpośrednio na planowanie i konstruowanie strategii przemysłowej, a także utrzymanie łańcuchów dostaw na odpowiednim poziomie. Dlatego ważną rolę odgrywają dane z hali produkcyjnej. Rolkę niebagatelną odgrywa w tym układzie bieżące raportowanie stanu prac z terenu hali produkcyjnej. W tym artykule przyjrzymy się metodom takiego raportowania, wskażemy również na praktyczne zastosowanie takich procesów w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa.   

Wykorzystanie danych z hali produkcyjnej 

Raportowanie produkcji zazwyczaj umożliwia organizacjom wysyłanie zbiorczych raportów do klientów za pośrednictwem poczty e-mail, protokołu przesyłania plików (FTP) lub innych mediów. Raporty te dostarczają użytkownikom informacji o aktualnym statusie przeprowadzanych operacji, pozwalając podejmować kluczowe decyzje w oparciu o podane fakty i liczby. Innymi słowy, raporty produkcyjne służą do analizy informacji i są przedstawiane graficznie przez dane przedsiębiorstwo, aby zapewnić poziom szczegółowości wymagany do podejmowania decyzji biznesowych. Co może najważniejsze, raport danych z hali produkcyjnej pokazuje wskaźniki wydajności, które są śledzone w stosunku do celów wyznaczonych przez użytkowników biznesowych. 

Jakie są korzyści z tym związane? Przede wszystkim raportowanie takie pozwala na uzyskanie informacji o prowadzonej produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu znacznie łatwiejsze jest integrowanie różnych parametrów biznesowych, takich jak: zlecenia produkcyjne, jakość produkcji, przestoje i wyniki sprzedażowe. Nowoczesne możliwości raportowania można ponadto łatwo zintegrować z istniejącą formułą zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez formaty najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych. Wiadomo przecież, że każda firma zmaga się niejednokrotnie z różnego rodzaju problemami, a dokładne raportowanie i analizy zazwyczaj uwzględnia te kłopoty i ułatwia znalezienie niestandardowych rozwiązań. Raportowanie produkcji daje również firmom przewagę nad konkurencją dzięki analizie trendów rynkowych, skupieniu się na nowych możliwościach i budowaniu nowych strategii. Przekłada się to z kolei bezpośrednio na utrzymanie konkurencyjności, wysokiego statusu i pozycji firmy na rynku oraz maksymalizację strumieni przychodów. Dlatego właśnie nowoczesne podmioty gospodarcze wykorzystują narzędzia i oprogramowanie do analizy biznesowej, zarządzania i wizualizacji danych produkcyjnych.

Sposoby raportowania danych

W użyciu jest obecnie kilka pożytecznych narzędzi i systemów do bieżącego raportowania danych z hali produkcyjnej. Najczęstszą formą takich raportów są automatycznie dostarczane i uprzednio zaplanowane e-maile, zawierające skonfigurowane dane przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Dostępne mogą być one w różnych formatach, w tym PDF,  wartościach rozdzielanych przecinkami (CSV) i w programie Microsoft Excel. Zobacz, dlaczego Excel w produkcji jest niewystarczający. Nowoczesne systemy raportowania zawierają przy tym różne narzędzia konfiguracyjne użytkownika, dzięki którym można dostosować dane narzędzie bezpośrednio do swoich potrzeb i wymagań.

System APS w hali produkcyjnej

Jednym z najpopularniejszych obecnie narzędzi do raportowania, dostępnych powszechnie na rynku, jest System APS. Pozwala on na zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji, przy jednoczesnym śledzeniu kosztów w procesie wytwarzania produktów. APS alokuje surowce i moce produkcyjne optymalnie, aby zrównoważyć popyt i moce przetwórcze zakładu. Główną cechą programu jest również to, że brane są pod uwagę nie tylko zasoby produkcyjne, ale również transport i magazynowanie. APS obejmuje w ten sposób cały łańcuch dostaw, od dostawcy surowców po konsumenta. Analizie podlegają dziesiątki zmiennych i wyjątków. 

System APS w hali produkcyjnej

Oczkiem uwagi dla każdego przedsiębiorcy jest oczywiście wydajność produkcji firmy. Bardzo pomocny może okazać się system MES, którego panel meldunkowy sprawnie organizuje produkcje na hali. Raportowane są w trym wypadku nie tylko godziny pracy oraz czas wykonania poszczególnych zadań produkcyjnych, ale także sposób i skala wykorzystania surowców (w tym ewentualne straty w toku produkcji) i bieżące stany magazynowe. Uwzględniane są wąskie gardła i ryzyka. Każdy pracownik zostanie przydzielony automatycznie do danego stanowiska pracy, a system MES rozlicza go z wykonanych zadań. Istnieje możliwość przesyłania i zachowywania danych w chmurze. 

System CMMS w hali produkcyjnej

Wiadomo, że jakość i wydajność produkcji na hali zależy także od stanu technicznego maszyn. Również i ten aspekt został uwzględniony w nowoczesnych systemach raportowania. Przydatnym narzędziem jest system CMMS. Dzięki niemu przesyłane są aktualizowane raporty o przeglądach i serwisowaniu maszyn w zakładzie pracy. 

Raportowanie kluczem do sukcesu 

Konkludując, pełne wykorzystanie raportowania produkcji, umożliwia podniesienie standardów danej firmy. Aktualne informacje to klucz do sukcesu biznesowego, a generowane na czas raporty pozwalają utrzymać łańcuchy dostaw i jednocześnie zwiększyć wydajność oraz zyski produkcyjne firmy.    

Przetestuj bezpłatnie

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie wersją testową naszego systemu!
W nim znajdziesz nie tylko raporty, ale także wiele innych funkcji!