Wymagania wobec systemu CMMS

Systemy klasy CMMS to dedykowane rozwiązania ułatwiające konserwację obiektów i utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS wspiera cały przekrój aktywności w obszarze utrzymania – począwszy od planowania inwestycji, przez wykonywanie prac serwisowych i remontowych, po utrzymanie i zarządzanie aktywami. Sprawdź, dlaczego warto wdrożyć to oprogramowanie i jakie są zalety jego implementacji.

Spis treści:

Kiedy wdrażać system CMMS?

Do istotniejszych czynników warunkujących konieczność wdrożenia programu CMMS można zaliczyć poniższe sytuacje:

 • przedsiębiorstwo dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym,
 • posiadane maszyny i urządzenia są w różnym wieku, stanie technicznym, funkcjonują w oparciu o inne technologie, mają inne przeznaczenie itp.,
 • firma potrzebuje dokładnych danych o kosztach eksploatacji maszyn,
 • przedsiębiorstwo planuje optymalizacje kosztowe i zwiększanie wydajności całego procesu produkcyjnego a służby utrzymania ruchu przechodzą z konserwacji reaktywnej na predykcyjną.

Korzyści z wdrożenia CMMS

Można zatem stwierdzić, że każda rozwijająca się firma produkcyjna – odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie elastycznego i szybkiego reagowania oraz dużej indywidualizacji produkcji – powinna zainwestować w system CMMS. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo pracy, jakość produktów i czas realizacji zleceń a zmniejsza awaryjność oraz koszty wynikające z przestojów czy marnotrawstwa materiałów – to powoduje jednoczesne spełnienie oczekiwań rynku i realizację zaplanowanego wyniku finansowego.

Kluczowe wymagania wobec systemów CMMS

Nowoczesny system do zarządzania konserwacją i utrzymaniem ruchu, do których należy rozwiązanie od Optimakers, powinien zawierać optymalną ilość najważniejszych funkcjonalności przydatnych do zarządzania parkiem maszynowym, zasobami ludzkimi oraz dokumentacją, a także spełniać kryteria związane z instalacją i integracją.

W ramach parku maszynowego są to m.in.:

 • rejestrowanie i przetwarzanie danych na temat wyposażenia przedsiębiorstwa, w tym płynna aktualizacja informacji,
 • inwentaryzacja,
 • zarządzanie magazynem części zamiennych, narzędzi itp.,
 • opcja wystawiania zamówień na części zamienne/materiały o niskim stanie magazynowym,
 • planowanie cyklicznych przeglądów, remontów i konserwacji maszyn,
 • zarządzanie zakupami i sprzedażą wyposażenia,
 • definiowanie zakresu przestoju maszyn,
 • zarządzanie gwarancjami maszyn i urządzeń,
 • automatyczne powiadamianie o awariach zgodnie ze zdefiniowanym scenariuszem,
 • powiadamianie służb UR o statusie zleceń i możliwość weryfikacji ich realizacji,
 • funkcja przydzielania priorytetów w pracach SUR,
 • definiowanie instrukcji realizacji czynności wraz z odpowiednimi załącznikami do procesu,
 • definiowanie kosztów związanych z realizacją prac SUR.

W obszarze zasobów ludzkich istotne funkcjonalności to:

 • tworzenie raportów, analiz na temat awaryjności maszyn oraz prognoz zużycia, w tym zobrazowanie wąskich gardeł,
 • możliwość przypisania konkretnych zleceń do konkretnych pracowników,
 • możliwość przypisania maszyny do osoby,
 • harmonogramowanie zadań związanych z konserwacją i naprawami,
 • generowanie optymalnej kolejności wykonywania zadań zgodnie z przyjętymi zmiennymi,
 • alerty dla pracowników o bliskim terminie zakończenia zadania,
 • możliwość pracy i raportowania na urządzeniach mobilnych.

Efektywne zarządzanie dokumentacją wymaga funkcji tj.

 • gromadzenie dokumentacji technicznej w formie elektronicznej oraz możliwość definiowania dowolnych typów dokumentów,
 • możliwość swobodnego załączania różnego typu plików oraz szybkie wyszukiwanie informacji i dokumentów, zdjęć,
 • statystyka awarii całego parku maszynowego wraz z rozbiciem na poszczególne obszary, maszyny (dokumentacja historyczna dla każdego zasobu),
 • gromadzenie danych o dostawcach, podwykonawcach i klientach firmy,
 • zarządzanie cyklem życia urządzeń i maszyn,
 • generowanie zleceń serwisowych,
 • możliwość zaawansowanej analizy kosztów przestojów, wskaźników awaryjności itp. w różnych wariantach prezentacji danych.

Jeśli chodzi o dodatkowe wymogi, system powinien być intuicyjny w użyciu, dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia mobilnego, a także powinien łatwo wymieniać danymi z systemami wykorzystywanymi w firmach produkcyjnych np. ERP, MES, APS czy SCADA.

Optimakers to doświadczona polska firma, która specjalizuje się we wdrożeniach kompleksowych rozwiązań dla produkcji Wśród nich znajduje się moduł CMMS, który posiada wszystkie niezbędne funkcjonalności i integruje się z typowym dla produkcji oprogramowaniem. Przetestuj rozwiązanie od Optimakers, aby poznać jego pełne możliwości!

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Testuj system CMMS

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie wersją testową naszego systemu!
W nim znajdziesz nie tylko raporty, ale także wiele innych funkcji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *