Zasada 5WHY w produkcji

Zasada 5WHY, czyli w potocznym języku analiza pięciu powodów. Obecnie stosowana w wielu organizacjach z różnych branż. Ideą 5WHY jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydarzyło się coś złego, poprzez wielokrotne zadawanie pytań „dlaczego”. Metoda 5W opiera się na analizie objawów. Celem analizy jest opisanie przyczyny problemu.

Zasada 5WHY to prosta, lecz potężna metoda służąca do identyfikacji głównych przyczyn problemów w organizacji. Polega ona na zadawaniu pytania „dlaczego?” aż do pięciu razy, aby dotrzeć do rdzenia problemu, wykraczając poza jego powierzchniowe objawy.

Jak stosować 5WHY?

Proces zaczyna się od zidentyfikowania problemu. Następnie, dla każdej odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” zadaje się kolejne pytanie „dlaczego?”, aż do osiągnięcia piątego poziomu. Ten proces pomaga w odkrywaniu ukrytych przyczyn, które mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka.

Obecnie analiza pięciu powodów jest stosowana w wielu organizacjach z różnych branż. Ideą 5WHY jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydarzyło się coś złego, poprzez wielokrotne zadawanie pytań „dlaczego”. Metoda 5W opiera się na analizie objawów. Celem analizy jest uzyskanie opisu przyczyny problemu.

Przykłady wykorzystania 5WHY

Problem – Klienci firmy byli niezadowoleni, ponieważ wysłany do nich produkt nie odpowiadał ich zamówieniu.

Dlaczego wadliwe produkty są wysyłane do klientów?

Ponieważ specyfikacje produktu opracowane przez przemysł produkcyjny różnią się od specyfikacji uzgodnionych przez klienta i sprzedawcę.

Dlaczego produkcja powoduje, że produkt różni się od specyfikacji sprzedawcy?

Ponieważ sprzedawcy przyspieszają pracę na hali produkcyjnej, wzywając bezpośrednio kierowników produkcji do rozpoczęcia produkcji. Wystąpił błąd podczas przesyłania lub zapisywania specyfikacji.

Dlaczego sprzedawcy nie zastosowali się do ustalonych w firmie procedur i nie zadzwonili bezpośrednio do kierownika produkcji, aby nakłonić do rozpoczęcia pracy?

Ponieważ formularz „Rozpocznij” wymaga zgody Dyrektora Sprzedaży na rozpoczęcie pracy. Może to spowolnić proces produkcyjny (lub go zatrzymać, gdy reżysera nie ma w biurze).

Dlaczego ten formularz został zatwierdzony przez Dyrektora Sprzedaży?

Ponieważ dyrektor sprzedaży musi znać najnowszą sytuację sprzedażową, aby móc rozmawiać z dyrektorem generalnym.

W tym przypadku wystarczą cztery „dlaczego”, aby wiedzieć, że dyrektor sprzedaży spowodował załamanie procesu. Jednak w większości sytuacji musisz pamiętać, by nie iść na ustępstwa i zadać pytanie 5 razy. Ta analiza ma na celu dokładne zbadanie konkretnego problemu i ostatecznie ujawnienie prawdziwej przyczyny problemu.

Pamiętaj, że „5” to tylko liczba. Zapytaj „dlaczego” tyle razy, ile jest to konieczne, aby zakończyć proces i podjąć odpowiednie działania.

Jak przeprowadzić analizę 5WHY w branży produkcyjnej

Krok 1: Zbierz zespół

Zbierz zespół z różnych działów produkcji, aby uzyskać różnorodne perspektywy na problem. Taki zespół zapewni unikalne spojrzenie na sytuację, co jest kluczowe dla gromadzenia informacji niezbędnych do świadomego podjęcia decyzji.

Krok 2: Precyzyjnie zdefiniuj problem

Wspólnie z zespołem zidentyfikuj i opisz problem produkcyjny. Skupienie na konkretnym wyzwaniu pomoże uniknąć rozpraszających i czasochłonnych badań.

Krok 3: Użyj metody i pytaj “dlaczego?”

Wybierz lidera, który będzie prowadził proces zadawania pytań “dlaczego”, kierując się faktami i rzeczywistymi danymi produkcyjnymi. Unikaj zadawania zbyt wielu pytań, aby nie stracić fokusu na głównej przyczynie. Pamiętaj, że czasem więcej niż jedna podstawowa przyczyna może wpływać na problem produkcyjny, co wymaga szerszej analizy.

Krok 4: Ułóż działania naprawcze i wdróż je!

Po zidentyfikowaniu głównych przyczyn, zespół powinien wspólnie znaleźć i zastosować skuteczne rozwiązania, aby zapobiec powtórzeniu się problemów w produkcji. Następnie przeprowadź ponowną ocenę, aby sprawdzić efektywność podjętych działań i w razie potrzeby powtórz proces analizy.

Ten proces analizy 5WHY jest niezwykle wartościowy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych, prowadząc do zwiększenia efektywności i jakości produkcji.

Korzyści z zastosowania 5WHY

  • Dokładna analiza problemu: Metoda pozwala na głębsze zrozumienie problemu.
  • Skuteczne rozwiązania: Znalezienie głównej przyczyny prowadzi do trwalszych rozwiązań.
  • Zwiększenie produktywności: Eliminuje powtarzające się problemy, oszczędzając czas i zasoby.
  • Wszechstronność: Może być zastosowana w różnych branżach i sytuacjach.

Ciekawostka

Metoda 5WHY została opracowana w latach 30. XX wieku przez Sakichiego Toyodę, założyciela Toyoty. Początkowo była stosowana w procesach inżynieryjnych i produkcyjnych, ale z czasem zyskała popularność w różnych obszarach biznesu.

Zasada 5WHY to narzędzie niezwykle efektywne w odkrywaniu głębokich przyczyn problemów. Jej prostota, wszechstronność i skuteczność czynią ją kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w każdej organizacji.