Aktualizacje – Czerwiec i Lipiec

Letnie upały nie przeszkodziły nam rozwijać Optimakers! System zyskał wiele ciekawych funkcjonalności, które znajdą zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie.

Wszystkie istotne zmiany zostały przedstawione poniżej:

Wersja 1.105

 • Zamówienia do Dostawców
  • Nowa tabela wszystkich pozycji zamówień.
  • Dodanie atrybutów do pozycji zamówień.
 • Zlecenia Pakowania
  • Nowy byt w systemie, pozwalający na realizacje Zamówień po produkcji przez Magazyniera.

Wersja 1.104

 • Wyszukiwanie w oknie dostaw na podstawie atrybutu pozycji dokumentu magazynowego.
 • Rozszerzenie funkcjonalności Zamówień do dostawców:
  • Zamówienia Do Dostawców bez podpiętych zapotrzebowań.
  • Zaspokajanie częściowe generujące dokumenty MM.

Wersja 1.103

 • Wystawienie do API – Pozycji Zamówień

Wersja 1.102

 • Widok Hali
  • Możliwość definiowania kolorów legendy w trybie kolejkowania.

Wersja 1.101

 • Wybór magazynu rozchodowego dla stanowisk pracy.
 • Importer dokumentów przyjęcia.

Wersja 1.100

 • Importer Zleceń produkcyjnych
  • Możliwość stworzenia i podpięcia kontraktu.
 • Dokumenty magazynowe
  • Dodanie atrybutów do pozycji dokumentów.

Poznaj szczegóły naszych aktualizacji: 

1. Zlecenia Pakowania

Największą zmianą w systemie, jest dodanie zupełnie nowej funkcjonalności – Zlecenia Pakowania. Jej celem jest dalsza realizacja Zamówienia, po procesie Produkcji, przez działania Magazyniera tworzącego Wydanie Zewnętrzne na podstawie wybranych dostaw.

Istnieją trzy sposoby na stworzenie Zlecenia Pakowania:

 • Z Zamówienia/Zamówień (Stworzy się wtedy na wszystkie produkty, które nie są realizowane innymi Zleceniami)
 • Z Pozycji Zamówień (Mamy możliwość pakowania różnych pozycji z różnych Zamówień w ramach jednego Zlecenia)
 • Ręczne dodanie Zlecenia (Wybierając z listy jakie pozycje, jakich zamówień mają zostać spakowane)

Dodatkowo pojawiły się nowe kolumny dla:

 • Pozycji Zamówień:
  • Powiązane Zlecenia pakowania – Lista wszystkich Zleceń, które realizują pakowanie danej pozycji.
  • Ilość przygotowana do wysłania – Suma ilości do spakowania ze Zleceń.
  • Ilość wysłana – Suma ilości ze Zleceń, które zostały zakończone.
 •  Zamówień:
  • Wysłane – Zaznaczone, gdy wszystkie pozycje Zamówienia zostały zrealizowane przez Zlecenie Pakownia.

Zlecenie Pakowania realizowane i edytowane może być na trzy sposoby:

 • Przez Magazyniera na Panelu Meldunkowym
 • Dodając dostawy w trakcie edycji Zlecenia
 • Ręcznie dodając pozycje do powiązanego dokumentu WZ (stworzy się automatycznie po przypisaniu pierwszej dostawy jednym z poprzednich sposobów)

Realizacja “ZPAK” jest możliwa jedynie z dostaw znajdujących się na Magazynie wydań spedycyjnych.
Zakończenie Zlecenia Pakowania to przypisanie dostaw w planowanej ilości i zatwierdzenie dokumentu Wydania Zewnętrznego (Podpiętego pod Zlecenie).

2. Zamówienia do Dostawców

Pierwszą istotną zmianą jest dodanie nowego widoku opartego o Zamówienia do Dostawców, czyli “Pozycje ZDD“. Ten widok pozwoli dowiedzieć się o stanie każdego z potrzebnych surowców, bez zbędnego wchodzenia w każde z Zamówień po kolei.

Aby poszerzyć informacje o konkretnych pozycjach Zamówienia do Dostawcy, umożliwiliśmy dodawanie atrybutów do każdej z nich. Kolumny atrybutów możemy również wyświetlić w widoku Pozycji ZDD.

Osoby tworzące Zamówienia do Dostawców, z potrzeb nie wynikających z istniejących Zleceń Produkcyjnych, również powinny być zainteresowane zmianami. Od teraz każda z pozycji dodana bez Zapotrzebowania może być rozliczana nie tylko przez zaznaczenie checkboxa, ale wybór konkretnych dostaw.

Takie rozliczenie pozwoli również na stworzenie automatycznego dokumentu przesunięcia towaru na magazyn produkcyjny.

Możliwe stało się również zapisanie ZDD z ilościami dostaw, które są mniejsze niż Zapotrzebowania na surowiec. W tym momencie status automatycznie zostanie ustawiony, jako “Częściowo zaspokojone“.

3. Dokumenty magazynowe

Atrybuty pojawiły się również w Pozycjach dokumentów magazynowych. Daje to ogromną możliwość doszczegółowienia informacji o nowych dostawach i nie tylko.

Z atrybutów pozycji możemy też korzystać podczas wyszukiwania w oknie dostaw, tworząc dokument wydania.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość importowania dokumentów przyjęcia z plików CSV. Z pewnością ułatwi to pracę osobą wpisującym dużą ilość dokumentów do systemu.

4. Produkcja

Importowanie Zleceń produkcyjnych zostało rozszerzone o kolumny związane z Kontraktami. Dzięki czemu, importując nowe Zlecenia automatycznie może zostać podpięte pod odpowiedni Kontrakt, co pozwoli na łatwe pilnowanie realizacji zadań dla danego Klienta. Jeżeli jednak zdefiniowany przy imporcie Kontrakt nie istnieje w systemie, zostanie automatycznie dodany do OptiMES z takimi parametrami, jakie widnieją w pliku CSV.

W ramach aktualizacji dostępna stała się opcja wyboru magazynu rozchodowego dla konkretnego Stanowiska pracy. Dzięki temu w łatwy sposób można ograniczyć dostęp do widocznych surowców na Panelu meldunkowym w obrębie stanowiska. Jest to szczególnie pomocne, gdy różne stanowiska korzystają z dedykowanych magazynów, lub zakład jest podzielony na kilka lokalizacji.Jeżeli stanowisko nie będzie miało zdefiniowanego magazynu, będzie korzystało z tego, który wynika z ogólnej konfiguracji aplikacji.

Dla przedsiębiorstw korzystających z trybu kolejkowania została dodana możliwość definiowania kolorów legendy dla Widoku Hali. Pozwoli to na dostosowanie barw według własnego uznania.

5. API

Osoby korzystające z API na pewno ucieszy fakt, że zostało ono poszerzone o Pozycje Zamówień (funkcją Get).

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *