Lean manufacturing

Co to jest lean?

Managerowie firm, organizując procesy i planując optymalizacje, niezmiennie sięgają do filozofii lean. Lean management, lean manufacturing czy lean production to hasła stale pojawiające się w artykułach branżowych na temat zarządzania produkcją. W dzisiejszym wpisie omówimy podstawowe pojęcia i przełożenie leanowego “odchudzania przedsiębiorstwa” na działanie firm produkcyjnych.

Spis treści:

Lean – co to jest?

Zazwyczaj pojęcie lean używane jest jako skrót od lean management. W języku polskim często używane jest zamiennie z określeniami tj. szczupłe/ odchudzone zarządzanie. Koncepcja ta wywodzi się od zasad działania i narzędzi wykorzystywanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty (TPS).

Lean manufacturing – co to jest?

Lean manufacturing lub lean production to podejście do produkcji polegające przede wszystkim na racjonalnym zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Wdrożenie koncepcji lean production prowadzi do skrócenia cykli produkcyjnych oraz podwyższenia jakości wyrobów. Skutkuje zwiększeniem wydajności procesów oraz znacznym ograniczeniem kosztów.

Lean production zakłada, że wszystkie czynności, które nie dodają wartości – za które klient nie będzie chciał dodatkowo płacić – są marnotrawstwem. Zgodnie z takim założeniem, przykładami marnotrawienia w firmie produkcyjnej są:

 • nadprodukcja,
 • zapasy zalegające na magazynie,
 • błędy i ich poprawianie,
 • braki,
 • nadmierne ruchy, przemieszczenie (pracowników, materiałów, wyrobów),
 • zbędne przetwarzanie,
 • bezproduktywne oczekiwanie,
 • niewykorzystywanie potencjału pracowników.

Wdrożenie lean – korzyści

Tradycyjnie zarządzane firmy borykają się z wieloma problemami organizacyjnymi, a także brakiem rzetelnych danych na temat stopnia wykorzystania zasobów oraz wydajności produkcji. Przykładowo, maszyny produkcyjne we wspomnianych przedsiębiorstwach są zwykle wykorzystywane zaledwie w 35-60%, wiele zadań oraz sposób ich przydziału ogranicza efektywność pracowników a przestoje zbyt często wynikają ze złej organizacji pracy.

Lean manufacturing pozwala wyeliminować te problemy, a także wiele innych źródeł ograniczonej produktywności. Lean Enterprise Institute Polska wskazuje na kilka czynników, które najczęściej ulegają poprawie dzięki wdrożeniu zasad Lean:

 • wzrost wydajności,
 • podniesienie wskaźnika OEE, mierzącego wykorzystanie maszyn,
 • lepsza kontrola nad zapasami (koncepcja zakłada radykalne ograniczanie zapasów),
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni (uwolnienie powierzchni pod produkcję),
 • skrócenie czasu przezbrojeń,
 • skrócenie cyklu produkcyjnego.

Skala poprawy większości z powyższych KPI waha się między 60 a 80% względem danych początkowych. Czas przezbrojeń może być skrócony nawet o 96%.

Inne korzyści, na jaki zwracają uwagę przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie metod lean, to standaryzacja procesów, poprawa jakości wyrobów i zmniejszenie liczby reklamacji. W związku z lepszym wykorzystaniem zasobów i większą świadomością pracowników spada także ilość generowanych odpadów. Co równie istotne, koncepcja ta zmienia podejście pracowników – firmy obserwują większe zaangażowanie kadry np. poprzez uwolnienie kreatywności i zgłaszanie pomysłów usprawnień oraz lepszą wewnętrzną komunikację.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *