Cyfrowa transformacja biznesu produkcyjnego

Cyfrowa transformacja to stale aktualny temat – nie tylko ze względu na modę. Wdrażanie nowych technologii w obszarze produkcji jest niezbędne, ponieważ przy obecnej presji obniżania kosztów i fluktuacji rynków niemożliwe jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej bez ponoszenia inwestycji w tym obszarze. Wdrażanie nowych rozwiązań ma obniżać koszty a jednocześnie samo w sobie jest kosztowne – jak zatem zacząć cyfryzację przedsiębiorstwa i w jaki sposób ustalić priorytety, tak aby osiągnąć korzyści?

Spis treści:

Zasada małych kroków

Tak jak z większością działań, należy zaczynać od mniejszych celów. Patrząc na wszystkie dostępne rozwiązania bardzo łatwo się zniechęcić ogromem pracy i budżetem przerastającym możliwości większość polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Część rozwiązań – wbrew pozorom – nie jest aż tak droga i pozwala bez perturbacji wejść na drogę optymalizacji i cyfryzacji. Jednocześnie staje się cenną lekcją, z której osoby zarządzające mogą czerpać wiedzę przy kolejnych, bardziej złożonych wdrożenia. Dodatkowo część systemów optymalizujących produkcję tj. systemy Optimakers, dostępnych jest w ramach usługi SaaS, co ogranicza koszty wejściowe.

Cyfrowa transformacja – jakie rozwiązania technologiczne wybrać?

Najpopularniejsze rozwiązania wdrażane przez firmy produkcyjne na całym świecie to:

  1. Drukarki 3D – wykorzystywane do wytwarzania prototypów części do maszyn i środków produkcji. Dzięki oprogramowaniu CAD/CAM i drukarkom 3D firmy mogą w znacząco krótszy czas projektować (skrócenie procesu nawet do 80%) i w ten sposób nie muszą korzystać z usług firm zewnętrznych. Argumentem przemawiającym na korzyść tego rozwiązania są też ceny drukarek, które systematycznie spadają.
  2. Robotic Process Automation (RPA) – z ich pomocą eliminowane są proste czynności manualne charakteryzujące się dużą powtarzalnością. Warto rozpocząć transformację cyfrową od tego kroku, ponieważ efekty wdrożenia będą szybko obserwowalne (skrócenie czasu pracy, ograniczenie błędów ludzkich, wyższe zadowolenie odciążonych pracowników, mniejsza rotacja itp.).
  3. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) – skala dostępnych możliwości oraz ich ceny są bardzo zróżnicowane, dlatego można zacząć od testowania wybranych rozwiązań na mniejszą skalę i stopniowo rozszerzać zakres. Nowoczesne fabryki, które chcą być konkurencyjne na rynku, muszą inwestować w IoT – monitoring, śledzenie i zdalna kontrola w czasie rzeczywistym wszystkich elementów w procesie produkcyjnym staje się koniecznością. Wielu producentów dostarcza case study, które pokazują jak bardzo IoT wpłynęło na organizację i efekty ich pracy. Dla przykładu – zakłady Harley-Davidson dzięki informacjom zbieranym przez czujniki były w stanie wykryć, że konstrukcja jednego z błotników powodowała opóźnienia w wytwarzaniu całej maszyny. Przeprojektowano go i usprawniono tym samym proces wytwarzania. Inne czujniki w tej samej fabryce sprawdzają warunki odnośnie przepływu powietrza i wilgotności, tak aby były one optymalne dla procesu malowania. Dostawca systemu podaje, że dzięki IoT fabryka może w tym samym czasie wyprodukować o ¼ więcej motocykli, przy niższych kosztach produkcji. Co więcej, czas realizacji uległ diametralnemu skróceniu – wyprodukowanie jednego motocykla z 1700 możliwych wersji zajmowało 21 dni, obecnie potrzeba na to tylko 6h.
  4. Chmura obliczeniowa – poziom skomplikowania produkcji i wynikający z tego ogrom pobieranych, agregowanych i przetwarzanych danych kieruje zainteresowanie firm produkcyjnych w stronę chmury. Przemawiają za nią: dostęp do danych z każdego miejsca i urządzenia, moc obliczeniowa na żądanie, skalowalność, a także oszczędności w zakresie infrastruktury IT oraz osób zajmujących się jej utrzymaniem.
  5. Predictive maintenance czyli predykcyjne utrzymanie ruchu – to jedno z istotniejszych założeń Przemysłu 4.0 i cyfrowej transformacji – polega na wdrażaniu procesów, systemów i procedur, które umożliwiają w pełni efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń, ograniczając do minimum ilość awarii oraz niwelując ich skutki w postaci przestojów. Dodatkowo strategia ta pozwala na usprawnienie pracy działań Służb Utrzymania Ruchu (SUR), ograniczenie kosztów napraw dzięki częstszej wymianie mniejszych elementów oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy a także ograniczenie ilości odpadów materiałowych.

Predykcyjne utrzymanie ruchu to dość rozległy proces, który zawiera w sobie wiele technologii składających się na proces digitalizacji, tj:

  • IoT – ponieważ takie podejście do utrzymania ruchu oznacza wykorzystanie różnego rodzaju czujników zbierających dane z maszyn, urządzeń, analizujących warunki otoczenia itp.,
  • Chmura jako model przetwarzania danych, która umożliwia w wysoce efektywny sposób zbieranie i przetwarzanie danych pochodzących z urządzeń i czujników,
  • Big Data Analytics umożliwiające zaawansowaną analizę danych i przewidywanie awarii oraz planowanie przeglądów maszyn/wymiany podzespołów,
  • Interfejsy między poszczególnymi elementami, modułami i systemami.

Systemy zarządzania produkcją wspierające cyfrową transformację

System od Optimakers to kompleksowy program do zarządzania produkcją, który wpisuje się w założenia cyfrowej transformacji i umożliwia wdrożenie części z wymienionych powyżej rozwiązań. Posiada od moduły do planowania i harmonogramowania produkcji, realizacji, kontroli i rozliczania produkcji, zarządzania magazynem, utrzymania ruchu maszyn, rozliczania czasu pracy oraz SCADA. Dzięki niemu zyskujesz kontrolę nad procesami.

Zdalny dostęp do wszystkich danych zbieranych przy pomocy czujników z urządzeń i maszyn w czasie rzeczywistym, a także zaawansowane raporty, analizy i symulacje tworzone z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Razem z Optimakers możesz wdrożyć predykcyjne utrzymanie ruchu oraz zautomatyzować harmonogramowanie produkcji czy tworzenie dokumentów magazynowych. Co równie istotne, system dostępny jest również w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej, o tym jak system do zarządzania produkcją Optimakers wspiera cyfrową transformację, porozmawiaj z Doradcą.

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *