zlecenie produkcyjne

Jak obliczyć koszt zlecenia produkcyjnego?

Bardzo często przedsiębiorcy mają kłopot z określeniem realnego kosztu zlecenia produkcyjnego. Tymczasem zarządzanie firmą z perspektywy rocznej weryfikacji zysku to za mało, aby stawać do wyścigu z bardzo aktywną konkurencją. Inwestycja w systemy wspomagające zbieranie danych, monitoring i kontrolę produkcji ułatwia kalkulację kosztów zleceń, dzięki czemu firma podejmuje się tylko zleceń opłacalnych i możliwych do wykonania.

Spis Treści:

Jak obliczyć koszty produkcji?

Poniżej przedstawiamy kluczowe punkty, które należy uwzględnić podczas kalkulacji kosztu zlecenia. Jest to na pewno dużo prostsze, gdy można się wspomóc zaawansowanymi analizami i raportami generowanymi przez system, a nie odręcznymi notatkami czy dziesiątkami plików Excel.
Na początku należy przeanalizować swój biznes i wytypować czynniki, które w Twojej branży, typie produkcji mają największe przełożenie na koszty. Może to być robocizna, surowce i półprodukty, koszt maszyn i napraw lub media.

Normy czasowe i kosztowe

Mają one duże znaczenie przy produkcji seryjnej, powtarzalnej – raz ustalone i wprowadzone czasy trwania operacji są wykorzystywane w następnych zleceniach. Normy można określać używając zaawansowanych technik (np. badania migawkowe) lub mniej skomplikowanych – proste obserwacje i rozmowa z pracownikami to też dobry początek. Jeśli chodzi o koszty surowców – jeśli nie masz danych z systemu, do kalkulacji możesz policzyć średnią kwartalną cenę nabycia surowców. Najszybciej (i rzetelniej) będzie jednak skorzystać z systemu do zarządzania produkcją.

Sposób monitorowania danych z produkcji

Należy dokładnie określić jakie parametry będą monitorowane, jak często oraz kto będzie je zbierał/dostarczał. Oprogramowanie MES znacząco automatyzuje zbieranie danych i zwiększa ich wiarygodność. Zapewnia także użytkownikom stały i komfortowy dostęp do wszystkich informacji.

Wyliczenie kosztów materiałowych

W tej kwestii dążymy do tego, aby każde zlecenie miało przyporządkowane zużyte surowce, zgodnie z ich cenami nabycia. Jeśli jednak wykonujesz kilka zleceń na jednej maszynie/stanowisku i korzystasz z tego samego surowca, może być to trudne. Wówczas przyjmij normy dla zużycia surowca i jednocześnie do każdego zlecenia rejestruj zużytą partię surowca. System Optimakers posiada funkcjonalności, dzięki którym możesz precyzyjnie określić koszty surowców nawet w takich skomplikowanych wariantach.

Koszty robocizny

Koszty robocizny są istotne zwłaszcza w produkcji małoseryjnej i jednostkowej, gdzie ludzie nierzadko stanowią największy udział w rozkładzie kosztów. W wydatki te wliczane są nie tylko koszty zatrudnienia, ale również czas przeznaczany przez pracownika na daną operację.

Uwzględnienie kosztów maszyn i urządzeń

Są to koszty niełatwe do policzenia – upraszczając można wyznaczyć średni koszt godziny pracy maszyny a koszty remontów rozliczać wskaźnikami. System Optimakers zrobi to automatycznie i alokacja kosztów stanie się prostsza i bardziej precyzyjna.

Podwykonawstwo (opcjonalnie)

Koszty pośrednie (np. budynków, wydziałowe itp.)

Księgowość może podać wyliczenia, na bazie których każdego miesiąca będzie doliczane np. 25% kosztów do kosztów bezpośrednich.

Na samym końcu następuje rozliczenie produkcji i porównanie, gdzie pojawiają się straty względem pierwotnych kalkulacji. Pozwala to też podjąć właściwe działania optymalizacyjne i naprawcze. Z takich analiz mogą wypłynąć informacje o słabej jakości surowca, nienormatywnym tempie pracy niektórych operatorów czy problemach z przestojami i maszynami. System Optimakers pomaga zarządzać wszystkimi procesami produkcyjnymi i dostarcza dane niezbędne do policzenia kosztów zleceń!

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *