Jak zredukować zapasy w magazynie?

Jak zredukować zapasy w magazynie? Zapewnienie optymalnego poziomu zapasów to nie lada wyzwanie. Zarówno za mała, jak i za duża ilość surowców/produktów na magazynie może mieć poważne skutki dla płynności produkcji i rentowności biznesu. Jaki jest optymalny poziom zapasów i co należy zrobić, aby go osiągnąć?

Spis Treści:

Nadwyżka zapasów na magazynie – przyczyny

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych zgłasza zamówienia na surowce ze znacznym wyprzedzeniem, zanim dojdzie do realizacji zamówienia, a nawet jeszcze przed wpłynięciem zapotrzebowania od klienta. Wynika to z braku wypracowanych odpowiednich procedur oraz narzędzi umożliwiających precyzyjne planowanie w oparciu o realny popyt. Takie podejście to często jedyny sposób gwarantujący natychmiastową gotowość produkcji do realizacji zatwierdzonego zamówienia od klienta. Większe zapasy dają poczucie złudnego bezpieczeństwa oraz oszczędności, wynikających z rabatów przy złożeniu większego zamówienia.

Tymczasem nadmiar zapasów wymaga większej przestrzeni, generuje wyższe koszty magazynowania, nierzadko utrudnia też szybkie poruszanie się w magazynie i odnajdywanie konkretnych itemów. Do tego dochodzi równie ważna kwestia, jaką jest zamrażanie kapitału w niewykorzystywanych materiałach. Taka strategia nie wpisuje się w założenia nowoczesnego przedsiębiorstwa, które elastycznie reaguje na zmienną sytuację rynkową oraz oczekiwania klientów. Jaka jest zatem alternatywa?

Redukowanie zapasów magazynowych – pułapki

Odpowiedzią na pytanie z poprzedniego akapitu jest wprowadzenie racjonalnej redukcji zapasów. Co należy rozumieć pod hasłem „racjonalne?” Doskonale obrazuje to poniższa sytuacja: materiały na magazynie pełnią funkcję buforu dla produkcji. Jeśli drastycznie zmniejszymy ich poziom – idąc śladami topowych firm, które wdrożyły filozofię lean – może się okazać, że liczba brakujących części wzrośnie. To z kolei przełoży się na większą ilość niezrealizowanych zleceń.

Jeśli zabraknie tylko części x, to przy zamówieniu na 1000 sztuk, choć będzie nam brakowało tylko jednej z 50 części składających się na gotowy wyrób, finalnie zostaniemy na magazynie z 1000 sztuk prawie gotowego wyrobu, którego nie możemy sprzedać. Ta sytuacja i presja z niej wynikająca z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do tego, że osoba zajmująca się zaopatrzeniem dokona za dużego zakupu podyktowanego emocjami – tak, aby na pewno nie zabrakło tej części kolejnym razem. W ten sposób jesteś właścicielem magazynu, w którym zalegają zarówno wyroby jak i części. Można liczyć tylko na to, że nagle nie zmieni się popyt i uda się stopniowo uwolnić zapasy…

Systemy do zarządzania gospodarką magazynową

System do zarządzania magazynem od Optimakers.

Systemy IT do zarządzania produkcją są właściwym rozwiązaniem. Posiadają wiele modułów odpowiadających nie tylko za planowanie, kontrolę i rozliczanie produkcji, ale także ewidencję i kontrolę zapasów, automatyczne generowanie zamówień oraz wiele innych przydatnych funkcjonalności. System od Optimakers to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania produkcją, które zawiera liczne moduły, w tym WMS.
System WMS do zarządzania magazynem pozwala zapanować nad organizacją pracy i przestrzeni na magazynie, generując przy tym oszczędności oraz uwalniając zamrożony wcześniej kapitał.

Podstawowe funkcjonalności WMS

 • wygodna w użyciu baza produktów, surowców, materiałów,
 • możliwość ustawienia progów magazynowych (minimalnych, bezpiecznych i maksymalnych),
 • automatyczne zamówienia do dostawców,
 • pełne traceability,
 • praca z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali mobilnych,
 • opcja tworzenia dokumentów przychodu i rozchodu,
 • automatyczne dokumenty magazynowe,
 • obsługa drukarek stacjonarnych i mobilnych do wydruku etykiet,
 • usprawnienie inwentaryzacji – możliwość zliczania po asortymencie, grupie i partii,
 • możliwość przyjmowania i wydawania towaru po numerze partii,
 • lokalizowanie towarów na magazynie i opcja zdalnego blokowania lokalizacji,
 • wyznaczanie optymalnych tras przemieszczania.

Razem z systemem do zarządzania gospodarką magazynową zoptymalizujesz procesy magazynowe oraz zredukujesz zapasy do bezpiecznego poziomu. W połączeniu z pozostałymi modułami systemu Optimakers możesz zyskać inteligentne wsparcie w efektywnej organizacji kluczowych procesów w Twojej firmie produkcyjnej. Sprawdź jaka konfiguracja modułów będzie najlepsza dla Twojej działalności!

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Testuj System WMS

Przetestuj 14 dni za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *