Planowanie produkcji a zwiększenie efektywności energetycznej

Planowanie produkcji wpływa na jakość efektywności energetycznej? Poprawa efektywności energetycznej nie jest tematem nowym i pomimo znacznej poprawy w ciągu ostatniej dekady, polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej. Dlatego kwestia rosnących cen energii dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców.

Według badania EY w ramach „Firmy w obliczu rosnących cen energii” (ankietowano 490 dużych i średnich firm, odzwierciedlając strukturę polskiej gospodarki w listopadzie 2022 r.) wynika, że prawie 60% średnich i dużych przedsiębiorstw płaci większe rachunki za prąd o ponad 50%. W tym dla 34% badanych firm wzrost cen wzrósł aż dwukrotnie!

Jak się okazuje, wzrost cen gazu ziemnego był dla spółki mniej dotkliwy. Jednym z powodów może być fakt, że co piąta przebadana firma w ogóle nie wykorzystuje gazu ziemnego jako źródła energii. Firmy wykorzystujące ten surowiec najczęściej deklarują wzrosty w przedziale 21-50% – tak twierdzi 27% badanych firm.

Jednocześnie, przedsiębiorstwa te szukają cięcia kosztów, gdzie się da. Aby znaleźć dodatkowe pieniądze na rachunki za energię: 77% respondentów badania planuje w pierwszym kroku obniżyć koszty operacyjne. Niektórzy zdecydowali się na przesunięcie i zmianę modelu działania, co często jest łatwiejsze w czasach kryzysu. Chce to zrobić 29% badanych przedsiębiorstw. Napięte rynki pracy i niedobory oznaczają, że firmy nie szukają oszczędności w kieszeniach pracowników. Tylko jedna na dziesięć badanych firm rozważyłaby obniżenie kosztów wynagrodzeń. Oczywiście rosnące ceny energii elektrycznej są jednym z czynników zachęcających polski przemysł do wprowadzania bardziej energooszczędnych rozwiązań. Realizacja takich działań nie tylko przynosi wymierne korzyści ekonomiczne – może być również źródłem przewagi konkurencyjnej.

Sposób na oszczędność w produkcji

Oczywiście byli świadomi menedżerowie, którzy jeszcze przed kryzysem energetycznym, stawiali na rozwiązania energooszczędne. Te w wielu przypadkach stanowiły źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Podstawowym założeniem rynkowym efektywności energetycznej jest to, że ograniczenie zużycia energii ogranicza koszty, ale rosnąca zachęta do działania w obszarze efektywności energetycznej jest również zmianą wizerunkową – jeśli efekty efektywności energetycznej wpływają na efektywność środowiskową przedsiębiorstw, stają się źródłem siły, zwłaszcza poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Z drugiej strony dla innych bezprecedensowe podwyżki cen energii mogą stanowić silną zachętę do poszukiwania poprawy energochłonności.

Dotyczy to przede wszystkim organizacji, które nie wdrażają na czas odpowiednich procedur i systemów kontroli oraz zwlekają w nieskończoność z niezbędnymi inwestycjami w racjonalizację zużycia energii. Szczerze mówiąc, do tej pory wiele firm nie przywiązywało większej wagi do budowania świadomości wysokoenergetycznej. Dopiero gwałtowny wzrost cen mediów i związany z tym wzrost kosztów produkcji zmusił pracowników do poszukiwania oszczędności, czyli rozwiązań energooszczędnych.

Planowanie produkcji: Narzędzia do oszczędzania w produkcji

W Optimakers zależy nam przede wszystkim na efektywnym zarządzaniu procesami zwiększającymi wartość produktu lub redukującymi koszty, pozwalającymi osiągać realne korzyści przy jednoczesnym uzasadnieniu ich stosowania. Planowanie produkcji to ważny element. Rozważając oferowane przez nas rozwiązania z punktu widzenia efektywności energetycznej, należy zwrócić uwagę na kilka głównych obszarów.

Jednym z nich jest synchronizacja procesów produkcji i popytu z podażą wpływa bezpośrednio na czas przechowywania, co przekłada się na wydatkowaną energię w przypadku konieczności utrzymania atmosfery o odpowiedniej temperaturze lub wilgotności.

Typowym przykładem jest zwiększone wypełnienie zasobów wsadowych, takich jak piece, co pozwala na obróbkę tej samej objętości detali w mniejszej liczbie partii.

Jeszcze innym jest wielkość partii i częstotliwość uzupełniania. Krótsze partie zazwyczaj oznaczają więcej przezbrojeń i uruchomień maszyn, które często są bardzo energochłonne. Z przeciwnej strony, krótsze partie oznaczają mniejsze stany magazynowe. Poszerzenie horyzontu planowania pozwala świadomie decydować, które partie i z jaką częstotliwością mają produkować detale i odpowiedzieć na pytanie, czy i jak je produkować.

Systemy do zarządzania produkcją a oszczędzanie energii

Systemy planowania i harmonogramowania produkcji, w którym na bazie przeprowadzonych symulacji jesteśmy w stanie określić, z jaką energochłonnością będzie wiązało się wykonanie planu produkcji. Idealna odpowiedź na powyższe przykłady. Istotne są tu również dane pozyskane z urządzeń, linii produkcyjnych czy pracowników, dlatego elementem na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest proces monitorowania postępu produkcji, jak również parametrów procesów. Systemy MES od momentu ich zaprogramowania, wdrażane były w celu poprawy wykorzystania zasobów i wydajności. Często jednak ograniczone są do realizacji ważnych, ale jednak wąskich celów specyficznych dla danego zakładu takich, jak np. wyliczenia wskaźnika OEE czy rozliczeń materiałowych.

W Optimakers znajdziesz aż 5 różnych systemów, które mogą się ze sobą łączyć i dzielić w zależności od potrzeb. Odpowiednio dobrany system zarządzania produkcją pozwala użytkownikom nie tylko monitorować wykorzystanie zasobów, ale także zrozumieć, w jaki sposób te zasoby są wykorzystywane w całym procesie produkcyjnym, poprawiając w ten sposób wykorzystanie zasobów. Planowanie produkcji to sama przyjemność!

Przetestuj system zarządzania produkcją

Zupełnie bezpłatnie przez 14 dni sprawdź jak wygląda to w praktyce!