Plany przeglądowe maszyn i urządzeń- TPM

Plany przeglądowe maszyn i urządzeń – TPM

W poprzednim artykule pisałem o prewencji w dziale UR. Wtedy, poruszona została również kwestia planów przeglądowych. W poniższym tekście chciałbym zaprezentować jak napisać plany przeglądowe, czyli jak tworzyć karty przeglądowe.
Zakładając, że nie posiadamy oprogramowania klasy CMMS więc plany przeglądów będziemy tworzyć w wersji „papierowej”. Czyli za pomocą znanego wszystkim Excela. Aby stworzyć dobry plan musimy zidentyfikować na wybranej maszynie czy urządzeniu wszystkie punkty, które mogą być potencjalnymi przyczynami awarii. Mówię tu o wszystkich łożyskach, łańcuchach, punktach smarnych itp., również dla bezpieczeństwa osób pracujący przy maszynach warto w plan przeglądowy ująć. Również sprawdzenie działania wyłączników bezpieczeństwa, krańcowych itd. Ponadto jeśli działamy w systemach BRC, IFS czy HACAAP warto dodać również stan wszystkich elementów plastikowych czy szklanych. Jeśli takowe występują na maszynach, tak aby dbać o bezpieczeństwo produktu.
Mając zidentyfikowane punkty kontroli możemy w Excelu stworzyć tabelę, która może wyglądać następująco:

W pierwszej kolumnie wpisujemy jakie urządzenie podlega inspekcji, następnie opisujemy czynność jaką technik musi wykonać. Kolejną – trzecią kolumnę uzupełniamy częstotliwością z jaką trzeba powtarzać daną czynność, ustalanie częstotliwości jest jednym z najtrudniejszym zadań.
Musimy brać pod uwagę zalecenia producenta, naszą awaryjność, a także optymalizacja kosztów prewencji w stosunku do KPI. W kolumnie czwartej warto ująć tryb w jakim dana czynność może być wykonywana, czyli możliwość wykonania jej podczas pracy urządzenia a może musimy ją zatrzymać? Jest to istotna informacja dla działu UR, ponieważ daje menagerom działów technicznych informacje czy termin prac przeglądowych muszą ustalać z planistami produkcji.
Następnie w kolumnie piątej wpisujemy materiał potrzebny do wykonywanej pracy (np. typ smaru) lub jeśli czynności przeglądowe wymagają wykonywania pomiarów. Można wpisać w tej kolumnie wartości prawidłowe dla danego pomiaru. Szósta kolumna to zdjęcia miejsc podlegających awarii, przydatne dla rotujących zespołów techników. Wdrażaniu nowych osób w rejon prac działu technicznego, znacznie skraca czas na poszukiwanie i identyfikacje miejsc inspekcji. Pozostała cześć karty to po prostu weryfikacja wykonanych prac przez techników wraz z oceną stanu technicznego przeglądanych komponentów. O ocenianiu pisałem poprzednio.
Tak wydrukowaną kartę możemy przekazać technikom aby mogli pracować w uporządkowany sposób. Oczywiście powyższa karta jest tylko przykładem, można ją rozbudować o dodatkowe elementy lub pominąć istniejące. Stworzenie takiej karty to pierwsze działania aby zacząć myśleć i pracować prewencyjnie. Jeśli popatrzymy długoterminowo, wypracowanie standardu przeglądów i jego przestrzeganie to świetny fundament do wdrażania w obszarze UR systemu klasy CMMS.
Opisane powyżej działania zakładają że prace prewencyjne przeprowadza tylko dział utrzymania ruchu. A gdyby tak w działania prewencyjne zaangażować operatorów maszyn?
Sprawdź nasz System CMMS

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *