OTIF

Wskaźnik OTIF

Firmy produkcyjne i dystrybucyjne każdego dnia mierzą się z ogromem wyzwań płynących z konieczności sprostania oczekiwaniom współczesnego klienta. Zarządzanie łańcuchem dostaw to wymagające zadanie, jednak można je nieco usprawnić i uprościć – między innymi dzięki użyciu wskaźnika OTIF (on time in full). Ten KPI jest jednym z podstawowych wskaźników efektywności i mierzy poziom perfekcyjności dostaw. Jakie składowe obejmuje, jak policzyć OTIF i jakie korzyści przynosi korzystanie z tego wskaźnika? O tym poniżej.

Spis Treści:

Co to jest OTIF?

Wskaźnik OTIF mierzy wydajność logistyki. Pozwala określić, na ile łańcuch dostaw jest w stanie wypełnić uzgodnienia z klientem i dostarczyć produkt w ilości zamówionej przez klienta, w zadeklarowanym terminie oraz z zachowaniem zgodności jakościowej. Co to oznacza w praktyce?

Składowe OTIF

Obliczanie OTIF wymaga w pierwszej kolejności wyliczenia 3 wymienionych powyżej parametrów – poniżej przykłady obrazujące jak należy je rozumieć:

Zgodność ilościowa – wyraża ona procentowo, jaka część zamówienia została dostarczona.
Jeśli Klient zamówił 1000 szt. produktu a firma dostarczyła 900 szt. zgodność ilościowa wynosi 90%.

Zgodność jakościowa – określa procentowo jaka część z zamówienia została dostarczona w stanie idealnym. Tzn. bez żadnych uszkodzeń, które powstały w wyniku działań logistycznych np. pakowania, transportu itp.
Jeśli klient zamówił 100 szt. a jedna z nich została uszkodzona podczas transportu zgodność jakościowa wynosi 99%.

Zgodność terminowa – określa procentowo zgodność terminu dostarczenia zamówienia z ustalonym terminem. Zarówno opóźnienie jak i wcześniejsza dostawa niż ustalono z Klientem powoduje obniżenie tego parametru.

Jeśli ustalono termin dostawy na 5 dni od daty zamówienia a klient otrzymał przesyłkę 6 dni od daty zamówienia to zgodność terminowa wynosi 80%.
Jeśli dostawca, w ramach tych samych ustaleń dostarczy towar dzień wcześniej, czyli po dniach, zgodność terminowa również wyniesie 80%.

Wzór na OTIF

OTIF = % zgodność ilościowa x % zgodność terminowa % x zgodność jakościowa

Wdrożenie wskaźnika OTIF – korzyści

Kontrola tego wskaźnika i wprowadzanie zmian w zakresie zgodności pozwala budować stabilną a także obniżyć koszty działalności.

Analiza zgodności ilościowej, jakościowej i terminowej może zostać wprowadzona nie tylko w odniesieniu do obsługi klienta, ale także do oceny wewnętrznej efektywności działań producenta. W pierwszym przypadku pozwala to wdrożyć działania usprawniające obsługę i podnoszące jakość serwisu dostarczanego dla klienta. Analizując te wskaźniki w ramach wewnętrznych procesów logistycznych pozwala odnaleźć etapy, które nie działają tak jak powinny (analizie może podlegać zgodność odnosząca się np. do pracowników magazynu, którzy kompletują i transportują części czy surowce do produkcji dla danego gniazda produkcyjnego). Wdrożenie zmian eliminuje zbędne koszty obsługi logistyki wewnątrz firmy i zwiększa wydajność pracy.

Dodatkowo, posługując się tym KPI można także sklasyfikować dostawców, zgodnie z poziomem usług jakie świadczy. Na poziomy wysokiej wiarygodności dostaw, podwyższonego ryzyka oraz wysokiego ryzyka wiarygodności dostaw. Dla każdej z tych grup można ustalić określone procedury związane z częstotliwością, wielkością próby i zaawansowaniem kontroli dostaw. Wpływa to na znaczne ograniczanie czasu przeznaczanego na kontrolę dostaw.

Jak poprawić niski wskaźnik OTIF?

Rozważając jak podejść do mierzenia i poprawy OTIF, szybko dochodzimy do wniosku, że towar dostarczony do klienta to czubek góry lodowej. Analizując wewnętrzną logistykę i procesy także zdajemy sobie sprawę, że za gotowym wyrobem kryje się szereg procesów. Sieć producentów i dostawców surowców, półfabrykatów potrzebnych do wyprodukowania towaru a także proces produkcji. W zależności od branży i specyfiki samego wyrobu, często jest to skomplikowany technologicznie proces i rygorystyczne normy jakościowe. Należy również pamiętać o procesie magazynowania.

Obszary, które są potencjalnym źródłem strat i problemów i obniżają OTIF to:

  • prognozowanie popytu,
  • dostępność produktu ( na co składa się dostępność surowców, maszyn i zasobów ludzkich),
  • przyjęty system przetwarzania zamówień,
  • magazynowanie, kompletacja i dostawa.

Jak eliminować straty?

Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, należy w pierwszej kolejności skupić się na poprawie sytuacji w zakresie komunikacji z klientem. Klarowne uzgodnienie oczekiwań a także zrozumienie realiów, z których wypływają te oczekiwania wpływają na usprawnienie komunikacji i poprawę jakości świadczonego serwisu. Zarówno dla klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Drugą ważną kwestia jest dostępność danych. Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją i gospodarką magazynową jest konieczne przy obecnych realiach. Rozwój i optymalizacja łańcucha dostaw wymaga rzetelnych danych. Nie sposób je dostarczyć w ramach tradycyjnych metod zarządzania i ręcznego zbierania danych czy nawet implementacji wielu różnych, jednak niewspółpracujących ze sobą systemów.

Nowoczesny system do zarządzania produkcją i dystrybucją

Jaki powinien być system, który pozwoli na ograniczenie strat i poprawę wskaźnika OTIF? Przede wszystkim kompleksowy i elastycznie dopasowujący się do potrzeb klienta.

Systemy do zarządzania produkcją od Optimakers spełnieją te wymogi i ma do zaoferowania użytkownikom znacznie więcej. Ten zaawansowany program do zarządzania produkcją, dzięki modułowej budowie, zabezpiecza wszystkie kluczowe obszary działania firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Zawiera on moduł APS do planowania produkcji i zamówień, system WMS do efektywnego zarządzania magazynem. CRM do zarządzania bazą kontrahentów i ofertami. System MES do realizacji, kontroli i rozliczania produkcji, jak również moduł RCP do rozliczania czasu pracy pracowników. Zarazem też system CMMS dedykowany kontroli i utrzymania ruchu maszyn.

System MES od Optimakers umożliwia planowanie i zarządzanie z każdego stanowiska w firmie oraz z dowolnego miejsca na świecie, z poziomu urządzenia z Internetem.

Działa w oparciu o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki czemu w sposób szybki i bezbłędny zwiększa wydajność procesów w firmie i ułatwia zachowanie pełnej kontroli. Ogromnym ułatwieniem jest dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu, aktualizacja parametrów i postępów prac w czasie rzeczywistym. Dane zbierane bezpośrednio z urządzeń i maszyn, wygodne zlecenie i zdawanie zadań z poziomu panelu mobilnego, zautomatyzowane procesy magazynowe z wykorzystaniem kodów RFID i czytników, wyeliminowanie ręcznego zbierania danych i wiele innych. Alerty i powiadomienia oraz zaawansowane raporty, prognozy i symulacje.

Dział wdrożeń Optimakers zapewnia szkolenia oraz dodatkowe materiały, które pozwalają na odkrycie pełni możliwości systemu i dostosowanie ustawień do potrzeb klienta. Przetestuj możliwości systemu lub zapytaj doradcę jakie parametry możesz poprawić dzięki wdrożeniu Optimakers!

Testuj system MES

Przetestuj system MES do zarządzania produkcją 14 dni bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *