Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji

Nie sposób podjąć ten temat bez rozwinięcia pojęcia Zakładowej Kontroli Produkcji. ZKP, funkcjonuje również pod takim skrótem, jest wewnętrzną kontrolą produkcji, która powinna na stałe funkcjonować w zakładach produkcyjnych i być systematycznie dokumentowana. Co więcej, taka kontrola wymaga również zgodności produkcji z specyfikacjami technicznymi, właściwymi dla konkretnych produktów.

Po co to wszystko? Zakładowa Kontrola Produkcji za podstawową rolę przyjmuje zapewnienie konsumentom, iż dany producent będzie wytwarzał wyroby zgodne ze specyfikacjami technicznymi i zawsze wierne założeniom związanym z bezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzi. ZKP obowiązuje wszystkich producentów materiałów budowlanych, a regulacje prawne na ten temat obowiązują od 2004 roku. Każde przedsiębiorstwo produkcyjnie powinno samodzielnie zadbać o wdrożenie i stosowanie ZKP – jak każdy system wpływający na funkcjonowanie firmy, powinien być przede wszystkim efektywny i ułatwiać bieżącą pracę przedsiębiorstwa.

Spis Treści:

 

Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania

Wymagania ZKP są dość szczegółowe i dotykają kilku płaszczyzna funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Już ten fakt pokazuje, jak złożoną kwestią jest taki system, i pozwala wyobrazić sobie jak dużo zaangażowania i specjalistycznej wiedzy potrzeba, by skutecznie go wdrożyć i jeszcze bardziej skutecznie wykorzystywać.

W zakresie regulacji funkcjonowania produkcji system Zakładowej Kontroli Produkcji powinien określać szeroko rozumiane relacje zawodowe personelu – konkretniej mówiąc, chodzi o uprawnienia, zakres odpowiedzialności oraz wzajemne zależności między osobami, które odpowiadają za zgodność produktu z przyjętymi założeniami.

W tym kontekście ważni są wszyscy pracownicy, od kadry zarządzającej, przez osoby weryfikujące jakość produktów, po pracowników obsługujących linię produkcyjną. Wymaganiem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wobec przedsiębiorstwa jest również określenie procedur związanych z funkcjonowaniem ZKP, tak by zgodność wyrobu można sprawnie weryfikować na każdym etapie produkcji. Pozostałe, jednak niemniej ważne kwestie, wymagające określenia na potrzeby działania ZKP to zasady dotyczące m.in.: szkoleń personelu, którego praca ma wpływ na jakość; prowadzenia i kontroli zapisów; procedur obsługi reklamacji; strategia ewentualnych działań usuwających stwierdzone niezgodności.

Drugi obszar wymagań dotyczy dokumentacji, której zawartość jest ściśle określona przez przepisy prawa, a sam nadzór nad taką dokumentacją powinien być sprawowany przez dedykowaną osobę, o odpowiednich uprawnieniach i kompetencjach. Obowiązkiem producenta jest bieżące uzupełnianie wykazu dokumentów i ich zapisów.

Dokumentacja ZKP powinna zawierać (i to, co najmniej) poniższe z dokumentów:

księgę ZKP, wyjaśniającą zakres zakładowej kontroli produkcji;

specyfikacje techniczne, dla wszystkich użytkowanych i powstających w trakcie procesu produkcji wyrobów, surowców, materiałów, produktów końcowych;

instrukcje i procedury niniejszych czynności: nadzorowania produkcji, badań wykazujących zgodność produktu z wymaganiami, kontrolę wyposażenia do badań produktu, oceny zgodności produktu (wynikające z badań), postępowanie z produktem niezgodnym z wymaganiami, procedurę obsługi reklamacji, podejmowanie działań zapobiegawczych lub korygujących;

 

dokumenty informacyjne, jak: przepisy, schemat organizacyjny czy dokumentacja techniczna.

ZKP, a ISO 9001

Częstym pytaniem nasuwającym się uczestnikom branży budowlanej, jest to, czy ZKP i ISO 9001 są tożsame. Spieszymy z odpowiedzią – choć mają wiele wspólnych obszarów, to jednak wdrożenie jednego systemu, nie eliminuje potrzeby wdrożenia również drugiego.

Co prawda założenia normy ISO 9001, podobnie jak ZKP, mają na celu wykreowanie i utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów. Jej założenia również dotyczą konkretnych wymagań wobec skompletowanych dokumentów i sposobu regulowania pracy wszystkich uczestników organizacji. I również wdrożenie ISO 9001 przynosi firmie wiele korzyści, takich jak jej uwiarygodnienie, uporządkowanie procesów produkcyjnych i nie tylko, zbudowanie schematu i ram działania. To jednak kluczową różnicą między tymi dwoma systemami jest to, że ISO 9001 jest dobrowolne, natomiast Zakładowa Kontrola Produkcji jest elementem obowiązkowym, który koniecznie musi funkcjonować w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją wyrobów budowlanych.

ZKP skupia się na wypełnieniu zobowiązań wobec jakości i właściwości danych produktów, ale ze szczególnym naciskiem na oddziaływanie na zdrowie i życie ludzkie.

 

Relacja ZKP i ISO 9001 kształtuje się następująco – wdrożenie obu systemów jest wymagające, chociaż to ZKP jest trudniejsze. Jednak jeżeli w firmie już funkcjonuje ISO 9001, to przy wdrażaniu ZKP można wykorzystać kilka już zastosowanych rozwiązań i procedur, a tym samym zdecydowanie zmniejszyć stopień skomplikowania całego procesu wdrażania ZKP.

ZKP to nie tylko obowiązek – korzyści dla producentów

Wszystko, co obowiązkowe zazwyczaj kojarzy się z przykrą koniecznością, nakładającą na zobowiązanego niekorzystne zadania. W przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji faktycznie trzeba włożyć sporo pracy i zaangażowania w jej prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie, jednak wszystkie te działania są warte zachodu, ponieważ przynoszą produkcji i całemu przedsiębiorstwu dużo dobrego, a konkretnie:

  • Podniesienie bezpieczeństwa pracy, co jest efektem dużego nacisku ZKP na zasady związane z BHP.
  • Zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów, ponieważ większe bezpieczeństwo pracy to mniej wypadków przy pracy, i mniej nieplanowanych zatrzymań linii produkcyjnych.
  • Zmniejszenie wadliwości produktów.
  • Spadek liczby reklamacji, bo wyeliminowanie wadliwych produktów to większe zadowolenie klientów i mniej reklamacji do obsługi.
  • Korzyści wizerunkowe – certyfikat ZKP jest dowodem na poważne podejście do biznesu i dbałość o organizację produkcji i jakość wyrobów.

Jesteśmy przekonani, że Zakładowa Kontrola Produkcji usprawnia pracę. Skąd to przekonanie? Zespół Optimakers.pl od lat zajmuje się wdrożeniami z zakresu oprogramowania do zarządzania produkcją, na co dzień obserwujemy jak automatyzacja i kontrola powtarzalnych procesów w trakcie produkcji wpływa na uporządkowanie samej pracy oraz na wzrost jakości ostatecznych produktów. Co najlepsze, następstwem tych wdrożeń jest nie tylko poprawa warunków i efektów pracy, ale przede wszystkim wzrost wydajności produkcji, przekładający się na wzrost dochodów firmy.

Polecamy kontakt z naszymi specjalistami lub darmowy test oprogramowania do zarządzania produkcją Optimakers.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *