7 sposobów na zwiększenie wydajności i produktywności operacji magazynowych

Osoby zarządzające magazynem doskonale zdają sobie sprawę z ilości i zawiłości operacji magazynowych. Z pozoru niewielkie błędy znacząco obniżają wydajność, a rosnące wymagania rynku zmuszają firmy do nieustannego wdrażania procedur i systemów optymalizujących pracę magazynu. Oprócz zminimalizowania przestojów i zwiększania produktywności niezbędne jest usprawnienie łańcucha dostaw. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą w osiągnięciu tych celów.

Spis treści:

  1. Skrócenie czasu przemieszczania
  2. Wagi magazynowe
  3. Szkolenia dla pracowników
  4. Kontrola zapasów
  5. Konserwacja sprzętu
  6. Lean Management
  7. Systemy IT dla firm produkcyjnych

1. Skrócenie czasu przemieszczania

Przemieszczanie odnosi się do ilości czasu poświęcanego przez pracowników na pokonanie trasy po różne potrzebne elementy, poruszanie się między stanowiskami itp. Czas potrzebny na pobranie etykiet, dokumentów, pakowanie i wysyłkę wpływa na ogólną produktywność. Jednym ze sposobów ograniczenia zbędnych ruchów jest optymalizacja tras w magazynie i zlikwidowanie niepotrzebnych etapów kompletacji.

2. Wagi magazynowe

Wagi do wózków widłowych mogą znacznie usprawnić i przyśpieszyć operacje magazynowe- w ten sposób w ramach jednej czynności można podnosić, ważyć, przenosić oraz rejestrować ładunki. Elektroniczne czujniki gwarantują dokładne ważenie ładunków, a integracja wag z innymi operacjami magazynowymi pozwala na poprawienie dokładności wysyłek i usprawnienie fakturowania.

3. Szkolenia dla pracowników

Szkolenie kadry są niezbędnym elementem niezależnie od poziomu stanowiska i branży. Regularne przekazywanie wiedzy na temat obowiązujących procedur, zasad oraz nowych technologii, urządzeń i systemów pozwala zwiększać efektywność i bezpieczeństwo pracy. Kompetentni pracownicy wykonują swoją pracę szybciej, bardziej jakościowo i odczuwają wyższą satysfakcję z pracy.

4. Kontrola zapasów

Aby zapewnić stabilność i ciągłość produkcji, osoby zarządzające magazynem muszą zadbać o widoczność stanów magazynowych oraz zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym – w tej kwestii z pomocą przychodzi system do zarządzania magazynem WMS, który dba o utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, alarmuje o przekroczeniu założonych progów oraz powiadamia o ilości, jaką należy zamówić. Programy IT do zarządzania gospodarką magazynową uwzględniają wiele parametrów, w tym średnie i wahania zamówień, dzięki czemu firma jest bardziej przygotowana na nieprzewidziane zmiany przepustowości.

5. Konserwacja sprzętu

Konserwacja sprzętu w produkcji.

Konserwacja obiektu, maszyn i urządzeń jest podstawą dla płynnej pracy magazynu i produkcji. Niezbędny jest kompleksowy plan konserwacji i działań utrzymaniowych, tak aby wszystkie podstawowe maszyny były serwisowane, zanim ulegną awarii, która zatrzyma pracę i wygeneruje dodatkowe koszty. Kolejną korzyścią wynikającą z regularnej konserwacji jest zwiększona wydajność, ponieważ operacje będą przebiegać płynnie – bez przestojów.

6. Lean Management

„Odchudzenie magazynu” zgodnie z filozofią lean usprawnia zarówno operacje magazynowe jak i procesy produkcyjne – obniża koszty całkowite i umożliwia bardziej wydajną i szybszą produkcję oraz zwiększa przejrzystość procesów. Techniki odchudzonej produkcji pomagają w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia i ograniczenia marnotrawstwa zasobów, a także wpływają na poprawę jakości wyrobów oraz obsługi klienta, w tym tempo realizacji zamówienia i wysyłki.

7. Systemy IT dla firm produkcyjnych

Wprowadzanie usprawnień, o których mowa nie jest już dzisiaj możliwe bez inwestowania w dedykowany program do zarządzania produkcją. System WMS zapewnia bazę półproduktów i surowców w jednym miejscu, usprawnianie przyjmowanie i wydawanie towarów z użyciem kodów (kreskowych/RFID), planowanie optymalnych tras, tworzy automatyczne dokumenty magazynowe, pilnuje stanów zapasów, ułatwia inwentaryzację, traceability i wiele innych. Dzięki temu ograniczane są błędy ludzkie, zasoby są lepiej wykorzystywane i wzrasta wydajność. Podobnie systemy CMMS powodują wzrost wydajności. Ułatwiają planowanie, kontrolę i rozliczanie działań serwisowych i konserwacyjnych, generując w ten sposób znaczne oszczędności czasu, materiałów i pieniędzy.
System od Optimakers, który zawiera moduły tj. MES, APS, WMS, CMMS i SCADA, potrafi jeszcze więcej. Współpracujące ze sobą i komunikujące się moduły pozwalają efektywnie zarządzać najważniejszymi procesami produkcyjnymi. Aby dowiedzieć się więcej, o możliwościach tego rozwiązania porozmawiaj z doradcą Optimakers.

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *