Efektywne zarządzanie produkcją w branży automotive

Każda branża mierzy się ze swoimi wyzwaniami, które wynikają ze specyficznej dla danego sektora charakterystyki popytu, podaży czy profilu klienta lub regulacji prawnych. Przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające części i akcesoria samochodowe, stale poszukują optymalizacji procesów w zakresie nadwyżek zapasów surowców, a także usprawnień pozwalających na realizację zleceń w modelu just-in-time oraz ułatwiających dotrzymywanie sztywno zdefiniowanych i krótkich terminów dostaw. Istotne są również niełatwe do spełnienia wymogi w zakresie bezpieczeństwa. W jaki sposób można osiągnąć wszystkie te cele?

Spis Treści:

Nadwyżki surowców

Choć pozornie może się wydawać, że gromadzenie zapasów surowców to dobry nawyk, po bardziej wnikliwej analizie i kalkulacji kosztów okazuje się, że takie podejście generuje więcej strat niż korzyści. Firmy zamawiają większe ilości, żeby być przygotowanym na nagle pojawiające się zamówienie. Poza tym, kupno większej partii zwykle pozwala na wynegocjowanie korzystniejszej ceny – na tym jednak kończą się plusy. Takie zabiegi skutkują utrzymywaniem dużego magazynu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami jak również – nie zawsze uwzględnianą – kwestią zamrażania kapitału w magazynowanym surowcu.

Czy można zatem mieć niewielkie zapasy i jednocześnie elastycznie reagować na potrzeby klientów? Tak, jednak niezbędne do tego jest rzetelne planowanie procesu produkcyjnego, w oparciu o precyzyjne i bieżące dane. System informatyczny do zarządzania produkcją umożliwia dokładne wyliczenie ilości surowców i materiałów niezbędnych pod konkretne zlecenia. W ten sposób przedsiębiorstwo produkcyjne jest w stanie łatwiej przejść w model produkcji just-in-time.

Jak wdrożyć strategię just in time?

Metoda Just In Time w produkcji.

Coraz więcej przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej przechodzi na ten sposób działania – wynika to z trendów rynkowych i konkurowania z innymi producentami w branży. Klienci stosują umowy, które zakładają nawet 24-godzinne warunku realizacji zamówienia wraz z dostawą, niespełnienie tych zapisów wiąże się z kolei z karami umownymi. Akceptacja takich warunków nie byłaby możliwa, gdyby Kierownik produkcji nie miał stałego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o postępach w realizacji zleceń i mocach przerobowych zakładu – tylko w ten sposób może trafnie określić czy produkcja jest w stanie przyjąć kolejne zlecenie z konkretnym terminem.

Choć każde przedsiębiorstwo posiada procedury raportowania i kontroli procesu produkcyjnego, często są one nieefektywne- jeśli raportowanie statusu ma miejsce na podstawie ręcznych notatek wprowadzanych do excela/systemu informatycznego, mamy do czynienia z opóźnionym przepływem informacji, brakiem dostępu do kluczowych danych dla całej firmy a dodatkowo pojawia się ryzyko wynikające z tzw. „czynnika ludzkiego” – mowa tu o błędach podczas wpisywania, zaokrąglania pewnych danych itp. Zaawansowane systemy IT dla produkcji tj. od Optimakers gwarantują dokładne raportowanie postępów prac w czasie rzeczywistym, powiadamiając o zakończeniu zdefiniowanych etapów (np. spawanie, malowanie, kontrola). W ten sposób nie tylko osoby zarządzające, ale i dział logistyki czy kontroli jakości wie o zbliżających się zadaniach do wykonania. Intuicyjny panel meldunkowy w systemach Optimakers pozwala na sprawne przyjmowanie i zdawanie zleceń i wgląd we wszystkie potrzebne na danym stanowisku informacje (w tym niezbędne instrukcje, pliki) z poziomu urządzeń mobilnych

Traceability i regulacje dotyczące ewidencji materiałów

Produkcja w przemyśle automotive wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu norm i regulacji – producent dostarcza komponenty, które wpływają na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Niezbędna jest zatem pełna wiedza – począwszy od pochodzenia surowca, przez sposób jego użycia, pracowników, który zajmowali się jego obróbką i wytworzeniem oraz informacje o dalszej ścieżce komponentu. Ze względu na ogromną różnorodność finalnych produktów, akcesoria i elementy produkowane w firmach z branży automotive mają wiele możliwych konfiguracji i składają się z dużej ilości elementów.

Zakład gromadzi zatem obszerną dokumentację nt. całej historii każdego wyprodukowanego elementu. Wiedza ta powinna być gromadzona w jednym miejscu, tak aby była ona dostępna dla wszystkich, o każdej porze dnia i nocy. Jeden spójny system informatyczny do zarządzania produkcją eliminuje konieczność drukowania materiałów i żmudnego przeszukiwania stosów segregatorów, przez co ułatwia nie tylko codzienną organizację pracy a także szybkie reagowanie w razie wystąpienia nieoczekiwanych problemów z daną partią.

Branża automotive wymaga optymalizacji procesów z użyciem oprogramowania do zarządzania produkcją – wyśrubowane oczekiwania klientów oraz rygorystyczne normy sprawiają, że automatyzacja powtarzalnych i żmudnych czynności oraz pełen dostęp do danych, zaawansowanych analiz i symulacji umożliwia osiągnięcie wymaganego poziomu jakości i wydajności zarazem. Program do zarządzania produkcją od Optimakers pozwala zaoszczędzić nawet ¾ poświęcanego do tej pory czasu na planowanie. Automatyzacja planowania i kontroli produkcji zwiększa płynność produkcji i czas realizacji zleceń, ograniczając do minimum przestoje i błędy. Zautomatyzowane zarządzanie magazynem, konserwacją maszyn oraz delegowanie zadań oszczędza czas i pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów w Twojej firmie. Już teraz sprawdź jak łatwo możesz zarządzać produkcją z poziomu wygodnego i czytelnego panelu meldunkowego. Przetestuj system od Optimakers!

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *