Co powoduje straty na produkcji?

Optymalizacja kosztów produkcji to stały proces wymagający bieżącej analizy i wdrażania usprawnień we wszystkich procesach produkcyjnych. Filozofia Lean Manufacturing zakłada taką organizację procesów i wykorzystanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą ograniczyć straty, osiągnąć większą wydajność i wzrost zysków firmy.

Spis Treści:

Co to Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania, która zapewnia narzędzia i procesy zaprojektowane w celu eliminacji marnotrawstwa z procesu produkcyjnego. Odchudzona produkcja skutkuje większą wydajnością działań, skróceniem czasu cyklu produkcyjnego oraz wzrostem dochodów.

Marnotrawstwo wg Lean Manufacturing

W ramach tej filozofii w zakładach produkcyjnych można wyróżnić 8 głównych źródeł strat – ich angielskie nazwy tworzą akronim „downtime”, czyli postój:

 • Defects – defekty,
 • Overproduction – nadprodukcja,
 • Waiting – czekanie,
 • Not utilizing talent – niewykorzystany talent,
 • Transportation – transport,
 • Inventory excess – zbyt duży inwentarz,
 • Motion waste – zbędne ruchy,
 • Excess processing – dodatkowe przetwarzanie.

Poniżej omawiamy kilka przykładów każdego z 8 typów strat.

Wady

Za defekt uznajemy każdą sytuację, w której produkt odbiega od oczekiwań klienta czy jego oryginalnych standardów projektowych. Wady mogą prowadzić do konieczności dodatkowych przeróbek, wycofania z rynku i złomowania – oznacza to stratę czasu i zasobów sprzętowych oraz materiałowych a nierzadko wpływa na pogorszenie wizerunku firmy na rynku.

Defekty w odchudzonej produkcji są generowane przez sytuacje:

 • pracownik nie przestrzega dokładnie instrukcji dotyczących pracy lub procesu kontroli jakości,
 • produkt został wysłany przypadkowo do niewłaściwego klienta,
 • poziom zapasów określonego surowca do produkcji jest niedokładnie rejestrowany.

Nadprodukcja

Jeśli produkty są wytwarzane, zanim powstanie na nie realny popyt może to mieć wiele negatywnych konsekwencji, np.: blokowanie zasobów, koszty związane z magazynowaniem i transportem czy zamrażanie kapitału. Dlatego coraz więcej zakładów przyjmuje model produkcji just in time – zakładający produkcję w odpowiedzi na popyt – przyczyniający się do zwiększenia produktywności oraz obniżenia kosztów.

Działania generujące straty w tym obszarze to:

 • niestabilne planowanie produkcji,
 • niedokładne/błędne prognozy i informacje o popycie,
 • magazyny przepełnione surowcami i gotowymi wyrobami.

Czekanie

Proces czekania na decyzje w produkcji.

Może się odnosić do źle skonstruowanego procesu i oczekiwania na miejsce, surowce, wolne maszyny, decyzje, informacje itp. Wpływa to na obniżenie wydajności oraz wyniku finansowego. Negatywne skutki czekania można w dużym stopniu zniwelować tymi samymi metodami co kwestie związane z nadprodukcją.

Przykłady sytuacji związanych z oczekiwaniem:

 • nieplanowane przestoje lub bezczynne maszyny,
 • opóźnienia spowodowane przez człowieka – pracowników firmy lub dostawców,
 • wstrzymywanie produkcji podczas usuwania przeszkód w dalszym procesie.

Niewykorzystany talent

Jedną z najgorszych form marnotrawienia jest strata w obszarze potencjału ludzkiego. Nieumiejętność przydzielenia odpowiednich ludzi na właściwych stanowiskach może prowadzić do rotacji, braku motywacji i zaangażowania oraz niższej efektywności w ramach przydzielonego zadania. Co więcej, brak szkolenia kadry może prowadzić do większej liczby błędów i kosztów, jakie za sobą pociągają.

Źródła kosztów wynikających z niewykorzystywania talentów to:

 • niewłaściwie używane maszyny i surowce,
 • angażowanie się przez pracowników w niewłaściwe zadania (nie dodające wartości),
 • niewyszkolona kadra,
 • brak ścieżki rozwoju kariery,
 • brak komunikacji między kierownictwem a personelem.

Transport

Proces przenoszenia i przewożenia materiałów z jednej lokalizacji do drugiej to najczęstsze obszary do poprawy w ramach odchudzania produkcji. Błędy w planowaniu rozmieszczenia i transportu wpływają na kolejne straty- w obszarze zbędnych ruchów oraz oczekiwania – generując niepotrzebne koszty i wpływając na niestabilność produkcji. Rozwiązaniem tej kwestii jest ponowne mapowanie strumienia wartości i zmiany w układzie czy produkcji.

Sytuacje generujące straty w tym obszarze to m.in.:

 • nieskoordynowany zespół logistyczny,
 • źle zorganizowana przestrzeń,
 • przenoszenie między odległymi obiektami,
 • wybór usług dostawców zlokalizowanych w dużej odległości od zakładu.

Inwentarz

Jeśli produkt jest wytwarzany w oderwaniu od popytu, pojawiają się problemy z przestrzenią, kosztami magazynowania, transportu i ruchów. Wynika to zwykle z niedokładnych danych i prognoz oraz brakiem narzędzi do planowania. Postęp technologiczny, w tym systemy do planowania i zarządzania produkcją umożliwiają tworzenie produktów na czas i zgodnie z najwyższymi standardami.

Przykłady marnotrawstwa zapasów:

 • nieoptymalne wykorzystywanie maszyn i sprzętów,
 • przechowywanie niepotrzebnych już części lub produktów, które straciły ważność.

Zbędny ruch

Marnotrawstwo oznacza w tym przypadku niepotrzebną aktywność w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jest to ludzki błąd, czy przestarzała technologia, są to utrwalone schematy działania trudne zarówno do identyfikacji jak i zastąpienia nowymi, optymalnymi procesami. W tym przypadku szczególnie pomocne są kompleksowe systemy do zarządzania produkcją, a także rozwiązania z zakresu automatyki.

Przykłady marnotrawstwa ruchu to:

 • konserwacja reaktywna,
 • źle zlokalizowane części zamienne, materiały, produkty itp.
 • nadmierny ruch / zużycie maszyn,
 • źle zaplanowane procesy wymagające większej liczby etapów niż jest to faktycznie potrzebne,
 • zła organizacja pracy i komunikacja skutkująca poszukiwaniem brakujących narzędzi, instrukcji, dokumentacji itp.

Dodatkowe przetwarzanie

Strata wynikająca z wprowadzania większej złożoności do produktu lub procesu niż jest to konieczne, z czasem skutkuje zmniejszeniem konkurencyjności. Nowoczesne systemy do zarządzania produkcją oraz zaawansowane technologie przetwarzania skracają czas produkcji i pomagają utrzymać nienaganną jakość.

Przykłady sytuacji związanych z niepotrzebną złożonością to:

 • niejasna specyfikacja lub standardy jakości,
 • instalowanie dodatkowych części/funkcjonalności bez analizy potrzeb rynku,
 • skomplikowane ścieżka podejmowania decyzji,
 • nadmiar produktów lub funkcji, które nie odpowiadają na realne potrzeby klienta.

W teorii zasady dotyczące ograniczenia strat w ramach tych obszarów wydają się logiczne, jednak zaplanowanie i zorganizowanie w odpowiedni sposób procesów oraz dobór systemu do zarządzania produkcją/ konkretnych funkcjonalności nie jest tak proste. Decydując się na wprowadzanie usprawnień i ograniczenie marnotrawstwa warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia praktyków zespołu Optimakers, którzy znają się na optymalizacji procesów produkcyjnych.

System do zarządzania produkcją od Optimakers, dzięki modułom odpowiedzialnym za kontrolę wykonania i rozliczanie produkcji, planowanie i harmonogramowanie, optymalizację gospodarki magazynowej, utrzymanie ruchu oraz relacje z klientami pozwala na ograniczenie strat we wszystkich opisanych powyżej obszarach.

Nowoczesny system produkcyjny od Optimakers, wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0, wykorzystuje rozwiązania z obszaru AI, pozwala na łatwą integrację z innymi popularnymi dla produkcji systemami oraz jest intuicyjny w użyciu. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dla produkcji od Optimakers, skontaktuj się doradcą technicznym.

Ze względu na strukturę organizacyjną, osoba zajmująca się Zamówieniami nadzorowała również proces realizacji poszczególnych zleceń – tak aby informować klientów o postępach pracy.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *