Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Przedsiębiorstwa stale dążą do doskonalenia procesów i poszukiwania rozwiązań zwiększających przewagę konkurencyjną na rynku. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju metody oraz zbiory praktyk, które zostały wypracowane przez odnoszące sukcesy światowe marki takie jak Toyota, General Electric czy Motorola. Czym dokładnie jest Lean Six Sigma, jakie narzędzia Lean oferuje oraz jakie przełożenie ma metodologia LSS na branżę produkcyjną? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Spis Treści:

Lean Six Sigma – co to jest?

Lean Six Sigma (LSS) to połączenie metodologii Lean oraz Six Sigma. Jest to swojego rodzaju synergia wiedzy i korzyści płynących z obu tych podejść do organizacji procesów biznesowych i rozwiązywania problemów w firmie. Bazuje na potencjale Lean w zakresie eliminacji marnotrawstwa i dostarczania wartości dla klienta oraz narzędzi Six Sigma w kontekście redukcji zmienności procesów, zwiększenia efektywności oraz ograniczenia ilości błędów i wad.

Na początku Lean i Six Sigma miały głównie zastosowanie w zakładach produkcyjnych. Z czasem to podejście do doskonalenia firmy przyjęło się również w firmach o innych profilach działania.

Lean Six Sigma bazując na danych i faktach prowadzi do wykrywania błędów i stałego usprawniania procesu. Dzięki temu przyczynia się do ograniczenia defektów wyrobów, lepszego wykorzystania materiałów i zasobów oraz skrócenia czasu cyklu produkcyjnego. Zadania i przepływ pracy są bardziej ustandaryzowane a pracownicy zaangażowani w doskonalenie i programy poprawy efektywności.

Geneza LSS

Początków założeń Lean Six Sigma można upatrywać w latach 80 XX w. , kiedy to w USA Motorola wdrożyła model biznesowy, który miał być konkurencyjny względem popularnego w Japonii podejścia Kaizen. W tamtym okresie Japonia dynamicznie się rozwijała, a produkty japońskie cechowały się lepszą jakością, niż wyroby amerykańskie. W latach 90 Allied Signal rozpoczął wprowadzanie Six Sigma do przemysłu ciężkiego. Jack Welsch zaś rozpoczął wdrażanie tego modelu w General Electric. W 2003 r. została wydana książka, która traktowała o tej koncepcji.

Lean i Six Sigma – czym się różni?

Lean Management

Jest to sposób zarządzania przedsiębiorstwem oparty na doświadczeniach Toyoty i Toyota Production System. Firmy posługujące się technikami Lean manufacturing opierają działania swoich pracowników o Kaizen – ciągłe doskonalenie i wprowadzanie małych usprawnień każdego dnia. Doskonalenie i dostarczanie wartości dla klienta odbywa się poprzez analizę procesów pod kątem ośmiu marnotrawstw, które opisane są w kolejnym paragrafie.

Najważniejsze narzędzia Lean to :

Six Sigma

Wywodzi się z firmy Motorola (z USA) i jest metodologią skupiającą się na ciągłej poprawie jakości bazującej na statystycznej analizie procesów. Podstawowym celem jest ograniczenie ilości błędów i wad.

Nazwa Six Sigma pochodzi od obecnego w statystyce parametru odchylenia standardowego. Dlaczego? Ponieważ proces produkcji ma wiele etapów i nawet niewielkie ryzyko popełnienie błędu na każdym z etapów, sumarycznie powoduje, że ryzyko wyprodukowania wadliwego produktu znacząco rośnie. Stąd, należy na każdym kroku redukować błędy i odchylenia od przyjętych standardów.

Celem Six Sigma jest poprawa jakości wyniku procesu poprzez zidentyfikowanie i pozbycie się przyczyn błędów, w oparciu o tzw. sekwencję DMAIC.

DOWNTIME i DMAIC – czym są?

Koncepcja Lean bazuje na dostarczaniu wartości dla klienta, poprzez ograniczanie i eliminację 8 rodzajów marnotrawstwa, określanych akronimem DOWNTIME:

 • Defects – wady,
 • Overproduction – nadprodukcja,
 • Waiting – czas bezczynności (przestoje, przezbrojenia, nieefektywne zarządzanie zasobami),
 • Non – Utilized Talent – niewykorzystane talenty, złe wykorzystanie umiejętności oraz kreatywności zasobów ludzkich,
 • Transportation – przenoszenie produktów, sprzętu, materiałów bez dodawania wartości do wyrobu końcowego,
 • Inventory – niepotrzebne magazynowanie lub przechowywanie informacji/ materiałów,
 • Motion – niepotrzebny ruch ludzi lub maszyn,
 • Extra Processing – dodatkowe przetwarzanie, które nie dodaje wartości dla usługi lub produktu; w tym również wytwarzanie produktów lub usług o jakości wyższej niż jest wymagana.

Z kolei celem Six Sigma jest poprawa skuteczności procesu i uwolnienie go od defektów. Rozwiązywanie problemów w Six odbywa się za pomocą narzędzia DMAIC, które obejmuje poniższe etapy działania:

 • Define – definiować,
 • Measure – mierzyć,
 • Analyse – analizować,
 • Improve – ulepszać,
 • Control – kontrolować.

Lean Six Sigma – czym jest dla produkcji?

Zarówno Lean jak i Six Sigma to powszechnie stosowane metody zarządzania jakością i efektywnością w firmach produkcyjnych. Choć opierają się o inne filary, każda z nich przekłada się na skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, lepsze wykorzystanie zasobów, podwyższenie jakości produktu oraz satysfakcji klienta. Oba podejścia przyczyniają się również do ograniczenia kosztów (dzięki lepszej organizacji pracy, większej standaryzacji, analizie, kontroli i wdrażaniu usprawnień) oraz zwiększenia dochodów firmy.

O jakich wydatkach mowa? Przede wszystkim o kosztach materiałów, maszyn i części, czasu pracy, reklamacji, kar umownych oraz koszcie nadszarpniętego wizerunku. W koncepcji Six zwraca się szczególną uwagę, że im późniejszy etap wykrycia wady, tym większy koszt produkcji niepełnowartościowego artykułu.

Stosowanie koncepcji Lean Six Sigma w zakładzie produkcyjnym oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów i osiągnięcia lepszej jakości towaru. Jest to także lepsze wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Zarówno jeśli chodzi o zaangażowanie i kompetencje pracowników jak i efektywne zarządzanie nimi w czasie i przestrzeni. Podstawą dla osiągnięcia tych celów jest stała poprawa organizacji pracy i procesów. Aby firmy mogły realizować te założenia, niezbędne stają się systemy informatyczne do zarządzania produkcją. Umożliwiają one systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o każdym etapie procesu produkcyjnego oraz stały nadzór i kontrolę nad jego przebiegiem.

Założenia Lean Six Sigma a systemy do zarządzania realizacją produkcji

Aby eliminować marnotrawstwo ujęte w Lean oraz usprawniać i standaryzować procesy zgodnie z Six Sigma, niezbędne są rzetelne dane. Systemy dla produkcji pozwalają na zbieranie w czasie rzeczywistym odczytów z maszyn oraz dają pełen wgląd i kontrolę w bieżące procesy oraz status realizacji zaplanowanych zadań. Wygodny i intuicyjny panel meldunkowy pozwala na szybkie delegowanie i zdawanie zadań a także załączenie wszelkich niezbędnych plików. Dzięki systemowi Optimakers możesz na bieżąco analizować raporty i wykonywać symulacje typu what-if. Możesz także porównywać założenia z realnymi wskaźnikami i odchylenia od procesu. System pozwala na bieżąco reagować na nieplanowane wydarzenia i likwidować zagrożenia zanim urosną do rangi poważnego problemu.

Praktycznie każda z funkcjonalności systemu wpisuje się w realizację założeń LSS. Automatyzacja planowania i harmonogramowania w oparciu o ograniczone zasoby, bazowanie na rzetelnych danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym, kontrola stanów magazynowych, automatyczne zamówienia do dostawców, szablony technologii i automatyczne dokumenty magazynowe, płynne przyjęcia, kompletacja i wydanie towaru, bezbłędna inwentaryzacja, wysoki poziom kontroli jakości, pełne traceability produktów i półproduktów oraz stała kontrola nad parkiem maszynowym, przeglądami i przewidywanie awarii to tylko część możliwości jakie daje kompleksowy system do zarządzania produkcją.

sprawdz-OptiMES-za-darmo-2

 

Wszystkie te aspekty stanowią uzupełnienie narzędzi Lean. Pozwalają wprowadzić powtarzalność i uczynić procesy stabilnymi, zwiększają wskaźniki OEE, ułatwiają przepływ informacji i przekazywanie wiedzy w zespołach oraz pozwalają efektywnie planować wykorzystanie zasobów. Wraz z wczesnym wykrywaniem wad i śledzeniem partii system Optimakers ułatwia obniżenie kosztów produkcji wyrobu oraz kształtowanie pozytywnych doświadczeń klientów.

Szkolenia lean Six Sigma

Na rynku dostępne są różne szkolenia z narzędzi Lean. Obejmują one kilka poziomów i określane są, niczym w sztukach walki, kolorami pasów:

 • Master Black Belt – najwyższy poziom doświadczenia. Zwykle jest to konsultant zewnętrzny doradzający na poziomie zarządu lub wspierający projekty organizacji prowadzone przez wewnętrznych Black Beltów.
 • Black Belt – to szkolenie gwarantuje poziom eksperta Lean Six. Taka osoba może prowadzić szkolenia wewnętrzne i być odpowiedzialna za większe projekty. Może także być wsparciem/coachem dla osób z poziomu Green Belt w zakresie narzędzi Lean Six Sigma.
 • szkolenie Green Belt – umożliwia ono samodzielne prowadzenie niedużych projektów doskonalących, głównie w obszarach specjalizacji Green Belt. Ten poziom szkoleń pozwala także na pełnienie roli Team Lidera w większych projektach.
 • Yellow Belt – zakres tego szkolenia obejmuje około połowy zakresu niezbędnego na poziomie Green Belt.
 • szkolenie White Belt – program szkoleń i wymagania na tym poziomie obejmują podstawową wiedzę z zakresu Lean Six Sigma oraz podstawową znajomość narzędzi. White Belt może być członkiem zespołu projektowego.

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *